This page contains a Flash digital edition of a book.
Testen JLD-Dijkstabilisator succesvol Pilotproject gaat van start


Bezwijking van de “blauwe” proefdijk


Als het gaat om dijkveiligheid, dan is een gebrek aan macrostabiliteit een groot en complex pro- bleem. De JLD-Dijkstabilisator maakt dijkversterking en -stabilisatie op een simpele en vooral goedkope manier mogelijk. Het bestaat onder andere uit een lang kunststof element dat diago- naal in het dijklichaam wordt geplaatst en zo de binnenwaartse stabiliteit (macrostabiliteit) in de dijk bij hoogwater versterkt.


Proevenopzet N


a een jaar van voorbereiding en theoretische onder- bouwing zijn er in 2015 verschillende op ware schaal uitgevoerde veldproeven uitgevoerd met de dijkstabi-


lisator, op een door de gemeente Purmerend ter beschikking gestelde locatie. Door interactieproeven en lange-duur-proe- ven zijn zowel de opneembare kracht van een JLD-klapanker in de diepe bodem (pleistocene, holocene zandlaag), als de op- neembare wrijvingskracht van het LDE-element in de cohesie- ve lagen bepaald. Daarnaast is er gekeken wat de opneembare kracht is van de combinatie JLD-klapanker en de LDE geplaatst in de bodem.


52 Nr.8 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64