This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Wylick Wegdek-refl ectoren B.V. Duurzame weg naar verkeersveiligheid


De glasbol is de winnaar. De welbekende witte kunststof refl ector is nauwelijks meer te zien in het wegbeeld. Van Wylick is met haar LUX glasbolrefl ectoren marktleider in Nederland als het gaat om de toepassing van wegdekrefl ectoren. Met name in het kader van CO2 reductie en het uitschakelen of dimmen van openbare verlichting, krijgen glasbolrefl ectoren steeds meer aan- dacht.


Van Wylick


Hoewel de aandacht toeneemt zijn glasbol- refl ectoren alles behalve nieuw. Van Wylick Wegdek-refl ectoren B.V. bestaat sinds 1993 en heeft de glasbolrefl ector geïntroduceerd op de Nederlandse en Belgische markt. Op- richter Chris van Wylick geloofde in de poten- tie van het product en heeft zich ontwikkeld tot dé specialist van Nederland.


De tijd heeft uitgewezen dat dit een goede visie was én is. Het bedrijf is uitgegroeid tot een gezond familiebedrijf, inmiddels ver- sterkt door zoon Victor en dochter Lisette. Chris hamert op korte communicatie, fl exibi- liteit en nooit minder dan het beste werk af- leveren.


Van Wylick Wegdek-refl ectoren BV Postbus 120 5720 AC Sint-Michielsgestel T 073 - 5510155 www.roadstuds.com www.wegdekrefl ectoren.nl


Zichtbaarheid op de weg Glasbolreflectoren zorgen voor goede ge- leiding, regeling en waarschuwing van het verkeer. Dit geldt niet alleen voor de perio- de van schemer en donker. Bij regen, bij het ontstaan van een waterfi lm op het wegdek en bij fel tegenlicht van de zon zijn glasbol- refl ectoren zelfs veel beter zichtbaar dan re- guliere markeringen. Glasbolrefl ectoren bie- den in verschillende weersomstandigheden en verkeerssituaties een simpele en effi ciën- te oplossing voor het verhogen van verkeers- veiligheid.


LUX, LUX en LUX “We wisten al dat onze LUX glasbolrefl ecto- ren erg sterk waren in vergelijking met an-


OTAR MarktWijzer 2017 61


dere fabrikanten maar deze ontwikkelingen zijn echt uniek te noemen”, aldus Chris van Wylick. Hierbij wordt gedoeld op een verbe- tering van zijn product naar een druksterkte van 80 ton én de introductie van een vijfde variant in het assortiment, de ‘LUX 5’: klein- ste én sterkste glasbol ter wereld.


Daarnaast worden voor het eerst op de In- fratech LUX Solar actieve LED markeringen gepresenteerd. Voorzien van een Nederlands, wereldwijd gepatenteerde technologie. Na een succesvol project in het Amsterdamse bos ziet Van Wylick ook de vraag naar LED refl ectoren op zonne-energie groeien.


Met ‘De LUX’ een speciaal ontwikkelde ma- chine voor effi ciënte montage van glasbolre- fl ectoren won Van Wylick twee jaar geleden de Cobouw Innovatie publieksprijs. Zo blijft het bedrijf innoveren en zich voorbereiden op de toekomst.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64