This page contains a Flash digital edition of a book.
Fortifi x asfaltwapening 100% duurzaam, 100% recyclebaar


Fortifi x® is een duurzaam en gebruiksvriendelijk alternatief voor asfaltwapeningsproducten versterkt met speciale vezels. Dit nieuwe type wapeningsnet van Bekaert is een aanvulling op het assortiment van Intercodam Infra, dat ook Mesh Track® as- faltwapening aanbiedt. Fortifi x wapeningsnetten worden met name gebruikt voor het renoveren en repareren van wegen met niet-structurele schade.


Het belang van asfaltwapening Een wegdek renoveren zonder gebruik te maken van asfaltwapening is zelden een duurzame oplossing. Scheuren en onregel- matigheden in de onderliggende lagen kun- nen onder invloed van temperatuurschom- melingen en verkeer opnieuw naar boven komen. Met een duurzame asfaltwapening als inlage kan de levensduur van het asfalt tot 70% worden verhoogd.


Duurzame asfaltwapening? Uit onderzoek blijkt dat een hoge treksterk- te minder belangrijk is dan vaak wordt ge- dacht. Een optimale elasticiteit en hoge stijf- heid zijn wel bepalende factoren. Ook een goede mechanische verankering, een aange- paste maaswijdte en een optimale interloc- king met het asfaltgranulaat zijn essentieel. Daarbij dient het gebruikte materiaal niet on- derhevig te zijn aan schade door passerend bouw- en woonverkeer en dient het materi- aal gedurende de gewenste periode niet of minimaal te verouderen.


Intercodam Infra De Huchtstaat 43 1327 EC Almere T 036 - 5359250


info@intercodaminfra.com OTAR MarktWijzer 2017 50 OTAR MarktWijzer 2017


Fortifi x als ultieme asfaltwapening Op basis van deze bevindingen ontwikkelde Bekaert Fortifi x. Het netwerk van staalkoor- den creëert de ideale maaswijdte voor een stevige verankering en goede interlocking met het asfaltgranulaat. De koorden hebben een minimale verlenging en maximale stijf- heid die onaangetast blijven na installatie. Verschillende laboratoriumproeven, waar- onder een thermische scheurproef, hebben reeds bewezen dat Fortifix beter presteert dan andere producten.


Fortifi x is: • Snel en effi ciënt aan te brengen • Freesbaar en 100% afzonderlijk recyclebaar • Economisch en duurzaam


Fortifi x is voorlopig beschikbaar in een closed variant (geotextiel gedragen) en in twee ver- schillende maaswijdtes: 40/30 en 50/50. Fortifi x kan zowel op een vlakke ondergrond als rechtstreeks op een freesprofi el aange- bracht worden.


Toepassingsgebieden Fortifi x® is een aanvulling op Mesh Track®. Deze asfaltwapening biedt de oplossing bij structurele problemen en verlengt de levens- duur van het wegvak nog vele jaren. Zelfs bij zeer slechte ondergronden, onderdimen- sionering van de huidige verharding en her- haalde lasten. Fortifi x® biedt de oplossing bij niet-structurele asfaltrenovaties, zoals vakre- paraties en situaties waarbij het wegprofi el nog voldoende draagkracht heeft.


Meer informatie is te vinden op www.intercodaminfra.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64