This page contains a Flash digital edition of a book.
Wij maken infrastructuur intelligent


De leefbaarheid van ons land kan beter. Dat vinden we bij Vialis. En dat vinden gelukkig nog heel veel partijen mét ons. Iedereen levert daarin zijn eigen bijdrage; wij ook.


Dat doen wij door de doorstroming op de weg en het water te verbeteren. Door duur- zaamheid te stimuleren. En door de veiligheid te vergroten.


Dat is waar we ons hard voor maken, en dat is ook waar we vanuit ons werkdomein ‘infra- structuur en mobiliteit’ invloed op hebben.


We doen dat door infrastructuur intelligent te maken.


Met slimme oplossingen en technologie. En door onze verbindende kracht in te zetten. Zo verbeteren we de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. En zo brengen we Nederland vooruit.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64