This page contains a Flash digital edition of a book.
CROW standaard voor vaarwegen


Verkeersmaatregelen op het water steeds belangrijker


Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het vaarverkeer zijn heel anders dan voor het weg- verkeer. Er is geen CROW standaard zoals voor de weg. Ieder werk en iedere locatie is maat- werk. Ook ontbreekt vaak kennis van regels, borden en markering bij veel verkeerdeelne- mers op vaarwegen. Een vaarbewijs is immers niet altijd verplicht. Om de veiligheid van zowel de vaarweggebruikers, de medewerkers van de aannemer én de omgeving te garanderen, is een specialistische aanpak nodig.


D


e komende jaren wordt in Nederland veel gewerkt op en langs het water. Dijkversterkingen en andere maatregelen tegen de gevolgen van klimaatverande- ring zijn volop aan de gang of worden binnen afzienbare tijd aanbesteed. Ook wordt de onderhoudsachterstand voor tal van bruggen en sluizen ingelopen en staan diverse werken op stapel voor de bouw en of renovatie van (nieuwe) brug- gen en sluiscomplexen. De vaarwegen in ons land behoren tot de drukste ter wereld. Rivieren, kanalen en meren worden veel bevaren, zowel door de beroepsvaart als recreatievaart. Om al dit scheepvaartverkeer veilig te laten varen, doen vaar- wegbeheerders hun uiterste best om de vaarwegen op orde te houden, waarbij veiligheid een belangrijke drijfveer is.


Veiligheid extra belangrijk Vooral bij werkzaamheden op en rond vaarwegen is extra aandacht voor veiligheid zowel bij schippers als aannemers belangrijk. De situatie op het water kan tijdens zo’n werk in- eens anders zijn dan normaal. Een stremming of beperken- de maatregel vraagt van de schippers aanpassing van hun vaargedrag. Voor hun eigen bescherming, en ook die van de medewerkers van de aannemer en de directe omgeving. De maatregelen die de aannemer en vaarwegbeheerder treffen rond de werklocatie moeten duidelijk zijn voor alle vaarweg- gebruikers. Nick Wissink, specialist tijdelijke verkeersmaatre-


Nr.8 - 2016 OTAR OTAR


Nr.8 - 2016 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64