This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 14 / mei 2013 / nummer 4


Fakkeldrager


In Checkpoint 3-2013 werd u opgeroepen het fakkelspeldje te dragen op 4 en 5 mei, maar oud-marinier P.W.L. Romp draagt de fakkel al jaren. In zijn woon- plaats Haarlem wordt op 4 mei uitgebreid aandacht besteed aan herdenken. Er is een herdenkingsdienst in de kerk, waarna de stoet zich begeeft naar het standbeeld De man voor het vuurpeloton op de Haarlemse Dreef. Aan veteraan Romp de eer om de ‘vlam van verzet’ van de kerk naar de Dreef te dragen om daar het ‘vuur van verzet’ aan te steken. Op de foto staat het begin van de tocht richting het standbeeld. Romp is al sinds 1968 aanwezig bij de herdenking en staat ook in de ere- wacht. Hij schrijft: ‘Te 21.00 uur wordt het ceremonieel beëindigd, waarna ik de halfstok gehesen vlaggen volgens het daarbij behorende protocol inneem. De dag daarop, Bevrij- dingsdag, zorg ik er dan weer voor dat de nationale driekleur ter plekke omhoog gaat.’


Foto: privécollectie P. Romp


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen, tel: 024-3600974; fax 024-3243653, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Meidagen


Deze foto dook de afgelopen tijd vaak op in de media als het over de crisis en de werkeloosheid ging. De foto, met daarop een werkeloze banketbakker, komt uit de jaren dertig en werd eerder gepubliceerd in Het Koninklijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 van Loe de Jong. De foto ver- schijnt nu in de media, maar niemand lijkt te weten dat deze man een naam had en wat er van hem geworden is, constateert historicus Geert Hovingh in een ingezonden brief in de Volkskrant van 23 april. De werkeloze banketbak- ker heet Johannes Theodorus Gerards en werd geboren in 1915. Hij kwam om het leven tijdens de meidagen van 1940. Hij was als dienstplichtig soldaat ver- bonden aan de staf van het 1e regiment infanterie. Hij sneuvelde op 11 mei 1940 in de duinen bij de Wassenaarse slag. Hovingh weet dit alles omdat zijn vader deel uitmaakte van hetzelfde legeron- derdeel, maar hij overleefde het gevecht in de duinen.


Aan dit nummer werkten mee: Jan-Willem van Besouw, Laura Beusker, Fred van Brandwijk, Wim van den Burg, Burgering Fotografie, Charlene Cloo, Martin Elands, Irene Hansen, Claudia Heinermann, Hille Hillinga, Barry Hofstede, Rende van de Kamp, Frans Meijer, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Leen Noordzij, Martin Roemers, Birgit de Roij, Jan Schoeman, Michelle Schut, Koos Sol, Karin Stroo, Ageeth van der Veen, vfonds en Leon Wecke


Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, fax 024-3606129, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 5-2013 (vanaf 21 juni) o.a.:


• Uitslag Veteranen top 50 • Programma veteranendag • Uitzendingen naar voormalig Joegoslavië


JANUARI-FEBRUARI 2013 MEI 2013 63


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64