This page contains a Flash digital edition of a book.
4V04 Op 18 en 19 mei vindt in het Oorlogsmuseum Over- loon Militracks plaats. Milit- racks is een evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de militaire techniek van de Tweede Wereldoorlog. Op Militracks is een grote militaria- en documentatie- beurs en er staan twee dagen lang (09.00-17.00 uur) vooral Duitse Sd.Kfz (Sonderkraft- fahrzeug) voertuigen cen- traal, zowel motoren, trans- portvoertuigen, commando- wagens als halfrupsen en tanks. Zij rijden rond op een speciaal parcours dat door het oorlogsmuseum loopt.


straat 1, 5095 AV Hooge Mierde, tel: 013-5093133, info: 013-5091776, website: www.museumdebewogenja- ren.nl of Vereniging Wheels: www.clubwheels.nl


U kunt meerijden. Voor het meerijden met voertuigen kunt u tijdens het evenement losse tickets kopen op het terrein zelf. Entree: € 12,- (evenement en museum). Oorlogsmuseum, Museum- park 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl


4V05 Het museum De bewo- gen jaren 1939-1950 organi- seert 26 mei van 11.00 tot 17.00 uur samen met de ver- eniging Wheels een themadag met veel historische voertui- gen, bezienswaardigheden, informatiestands en een mili- tariamarkt. Militaire voertui- gen uit en van na de Tweede Wereldoorlog worden opge- steld rondom het museum en het Myrthaplein. Met jeeps en zelfs met een rupsvoertuig kan een parcours worden afgelegd voor een kleine vergoeding. In de kerk van Hooge Mierde wordt een voorstelling gehouden over de oorlogsjaren. Het museum


is deze dag geopend voor € 2,-. Museum De bewogen jaren 1939-1950, Floreffe-


4V06 Stichting Oldtimer Week- end Groede (Zeeuws-Vlaande- ren) organiseert op 7, 8 en 9 juni een weekend in het teken van oldtimers, zowel leger- voertuigen als ook burger- voertuigen. Op vrijdag is de ontvangst van de legervoer- tuigen. Op zaterdag is een rondrit voor legervoertuigen, oldtimer tractoren, paarden en aanspannen en brommers. Op zondag is de groesepap- vretersrit waarbij burgeroldti- mers, motoren, vrachtwagens en fietsen worden verwacht. Er zullen deze dagen allerlei activiteiten op de markt zijn. Voor het gehele programma en inschrijfkosten zie de website www.groesepapvre- tersrit.com. Hierop kunt u informatie, verhalen, foto’s en filmpjes terugvinden over eerder georganiseerde oldti- mer-weekenden.


4V08 Op zondag 9 juni orga- niseert de Wandelsport Vereni- ging Koninklijke Luchtmacht (WSV-KLu) de 4e Luchtmacht- mars te Oirschot. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 10, 20 of 30 km. De tocht staat open voor alle militai- ren en burgers. Iedereen is welkom. Gestart wordt vanaf ECHOS Home De Vrijheid op de Eindhovensedijk 33 tegenover de Gen-maj De Ruyter van Steveninckka- zerne. Inschrijven kan bij het startbureau ter plaatse. Info website: www.wsvklu.nl of via het Landelijk Wandelpro- gramma op www.wandel.nl


4V09 Stichting Marathon Eindhoven organiseert op 16 juni 2013 i.s.m. het Bri- gadehoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht uit Oirschot de tweede Army Urban Run. De Army Urban Run, een hardloopwedstrijd met een militair tintje, vindt plaats op de Gen-maj De Ruy- ter van Steveninckkazerne te Oirschot. De run bestaat dit jaar uit twee onderdelen. De volwassenen run (voor 16 jaar en ouder) over 10 kilo- meter gevarieerd terrein met op de route negen militaire hindernissen en de junior run (12 t/m 15 jaar) over 5 kilometer gevarieerd terrein met op de route vier militaire hindernissen. Kijk voor deel-


namecriteria/richtlijnen en inschrijving (voorinschrijven t/m 1 juni) op de website www.marathoneindhoven.nl


4V10 Op zaterdag 22 juni houdt het Veteranen Contact Dalfsen van 10.00 tot en met 14.00 uur zijn jaarlijkse con- tactdag in restaurant Madrid, Tolhuisweg 5, 7722 HS Dalf- sen (Hessum). Info: L. van Dommelen, tel: 0529-433135 of J.W.H. Boersma, tel: 0529- 485555, e-mail: veteranen- contact.dalfsen@gmail.com


4V11 Naar aanleiding van het bericht Alsnog onderscheidin- gen in Checkpoint 2-2012 heeft mw L. Ondunk contact opgenomen met Jacques Brijl voor hulp/advies bij de aanvraag van een onderschei- ding voor haar man adj.o.off van de mariniers E.H. Ondunk. Dankzij Brijls bemiddeling heeft Ondunk binnen 14 dagen het Nieuw-Guinea Herinneringskruis ontvan- gen. Veteranen of familie- leden van veteranen die menen recht te hebben op een onderscheiding kunnen met hem contact opnemen voor hulp of advies: Jacques Brijl, Dr. R.J. Fruinstraat 40, 2552 LD Den Haag, e-mail: bimbo.b@casema.nl


4V07 Op 11 april bezochten Australische leerlingen Barendrecht en Binnenmaas (Hoeksche Waard). Dit was hun beloning voor deelname aan de Premier’s Spirit of ANZAC Prize competitie 2013. Speciaal is dat zij dit keer ook Nederland aandeden. Dit vanwege de Australische oorlogsvlieger Warrant Officer Jack Daw- son Green. Green sneuvelde op 17 maart 1945 nadat zijn Spitfire was neergeschoten door Duits luchtaf- weergeschut bij de voormalige Barendrechtse brug. Zijn graf (Barendrecht) en het herdenkingsmonument (Heinenoord) werden bezocht en er werden kransen gelegd, de Nederlandse adoptiescholen namen even- eens deel. De burgemeesters van Barendrecht en Binnenmaas hielden een toespraak. Ook was er een flypast door de Spitfire van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Info: D. Hoogsteder, tel: 0186-623589, e-mail: dominic@veteranen.nl


MEI 2013 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64