This page contains a Flash digital edition of a book.
BOSNIËVETERAAN ANNEMARIE DE VRIES IS GZ-PSYCHOLOGE IN EEN VERSLAVINGSKLINIEK ‘Verslaving is pleister


Midden in de bossen bij Oirschot ligt de particuliere verslavingskliniek RoderSana. Bij GZ-psychologe en veteraan Annemarie de Vries klopt het ‘groene hart’ nog steeds. Bij RoderSana behandelt zij ook veteranen met verslavingsproblematiek. Volgens de psychologe is PTSS een open wond en fungeert verslaving soms als een pleister.


Door: Linde van Deth H


et idee voor RoderSana ontstond bij een aantal partijen in de reguliere verslavingszorg. Zij


merkten dat er een groep was die zich niet kan of wil herkennen in de reguliere verslavingszorg. Bij Roder- Sana komen bijvoorbeeld mensen uit de zorg die zelf kampen met versla- vingsproblematiek. Er is voldoende privacy, dus er worden bijvoorbeeld ook agenten en rechters behandeld. En er is geen wachtlijst, dat is bij- voorbeeld voor ondernemers aan- trekkelijk. Zij kunnen zo zelf bepalen wanneer ze behandeld worden. De directeur van de kliniek, een oud- kolonel van de landmacht, vindt dat veteranen bij deze doelgroep horen. Die herkennen zich soms ook niet in de reguliere zorg. “Zij zijn verslaafd geraakt door ervaringen tijdens hun uitzending, terwijl in de reguliere zorg vaak mensen zitten met andere problematiek. Een veteraan gebruikt bijvoorbeeld omdat hij niet kan slapen of omdat hij herbelevingen heeft”, vertelt Annemarie de Vries. RoderSana heeft contracten met alle zorgverzekeraars en veteranen beta- len een aangepast bedrag aan eigen bijdrage. “Met onze zorg op deze prachtige plek doen we recht aan veteranen die zich hebben ingezet voor ons land. Naast de therapieën


26 MEI 2013


Bosniëveteraan en gz-psychologe Annemarie de Vries. Foto: Birgit de Roij


wordt er iedere dag gesport, dat spreekt veteranen aan. Wij zorgen ervoor dat iemand snapt wat een verslaving inhoudt en we leren een andere levensstijl aan. Onze benade- ring sluit aan bij wat veteranen nodig hebben. Je maakt hier je eigen keu- zes, begeleid door ons. En we maken afspraken over hoe de veteraan benaderd wil worden. Tijdens het


detoxen (afkicken; red.) controleren we ’s nachts hoe het gaat. Als iemand PTSS heeft, komen we niet zomaar zijn of haar kamer binnenvallen, dan spreken we bijvoorbeeld af dat we eerst bellen. De behandeling is suc- cesvol en veteranen die zijn behan- deld, zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij behandeld werden.” De Vries is niet de enige veteraan bin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64