This page contains a Flash digital edition of a book.
(foto) vertrok half april ’49 per Zuiderkruis naar Indië met medeneming van drie grote kisten omdat het gezin zich bij hem zou voegen. In aug ’50 kwam het bericht dat hij vermist werd op Makas- sar, later volgde de mede- deling dat hij omgekomen zou zijn door een aanval, nog later dat hij gestorven zou zijn door een ziekte en daarna dat hij als enige gesneuveld zou zijn. Later


de Grebbeberg gevochten. Later is hij via Frankrijk en Zwitserland in ’44 in Enge- land terechtgekomen. In 1945 is hij als dienstplichtig sgt ordonnans (office clerk) bij het KNIL aangesteld. In aug ’45 heeft hij de oplei- ding genoten tot ordonnans bij LHQ AAOC school te Broadmeadows Victoria in Australië. Later is hij bevor- derd tot militie-vaandrig der Infanterie en in ’50 met groot verlof gegaan. Hij was drager van het Verzetskruis. Reacties: J. Westhoeve, Dil- lenburglaan 3, 4461 TJ Goes, tel: 06-55699927.


Overleden 4O01 Op 6 oktober 2012 is


heeft de familie vernomen dat er veel meer slachtoffers waren gevallen. Er zijn nooit spullen en een naamplaatje van hem teruggekomen naar Nederland. Reacties: J.G. Wals, Veluwemeer 30, 3446 JC Woerden, tel: 0348- 417860, e-mail: j.g.wals@ziggo.nl


4P10 J. Westhoeve zoekt mensen die zijn oudoom Harm Frankruijter (geb. 16 feb 1919 te Groningen) hebben gekend. Hij was bij het Regi- ment Wielrijders en heeft bij


Peter Henry Klynstra (Piet Hendrik Klijnstra) op 89-jarige leeftijd overleden. Klijn- stra heeft van 1946-1949 in Ned.-Indië gediend bij het 1e Mitrailleur Bataljon 7 dec div. In 1952 is hij naar Canada geëmigreerd. Cor- respondentie: Jane Klynstra, 600 Saulsbury Street, Apart- ment 105, The Concorde Strathroy, ON N7G 0A8.


4O02 Op 22 maart jl. is M.B. Naaktgeboren overleden. Naaktgeboren heeft gediend bij compagnie 5 RS. Corres- pondentie: fam P. Naaktge- boren, Sint Martinuslaan 30, 2273 AW Voorburg.


4O03 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 23 maart jl. sergeant-majoor der mari- niers b.d Cornelis Leonardus (Kees) Valentijn op 79-jarige leeftijd is overleden. Valen- tijn was lid in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Kruis van Verdienste, het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis met de gesp 1962, het Onderscheidingsteken voor Langdurige Trouwe Dienst in Goud. Ook was hij gerech- tigd tot het dragen van de groene baret van het Korps Commandotroepen. Corres-


4P11 Op 9 september 1968 kwamen de mariniers van de mariniersklas 154 in de Van Ghentkazerne op als mariniers puppes 3, 45 jaar later zou het een goed moment zijn om elkaar in september 2013 weer te ontmoeten om even bij te praten. Van de zeventien baksmaatjes van weleer zijn er zes gevonden. Gezocht wordt nog naar: Frans Pigmans (matr), Ties van Mourik, Rene Francken, Piet de Boer, Erik Hagens, Gerrie Struier, Richard Hoyer, Oirschot, Hans Vens en Miedema. Reacties: e-mail: aaddejonge@live.nl of Harm Otter, Schoener 51, 3961 KZ Wijk bij Duurstede, tel: 0343-572618, e-mail: h.otter1950@kpnmail.nl


pondentie: H.L. Valentijn, Kerkvaartseweg 21, 2445 AB Aarlanderveen.


4O04 Het Bestuur van de 7e Afdeling Veldartillerie OVW maakt met leedwezen bekend dat op 26 maart jl. oud-batterij opperwacht- meester J.A. Kooij op 95-jarige leeftijd is overleden. Kooij diende bij de N-Batterij van de 7e Afdeling Veldartillerie OVW. Hij was Btowi gedu- rende het verblijf van de artillerie in Ned.-Indië van 1946-1949 op de oostkust van Sumatra. Correspon- dentie: 7e Afd. Veldartillerie OVW, p/a Begoniastraat 69, 3772 HB Barneveld.


4O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 29 maart jl. oud-marinier, ooff. b.d. Wapen der Genie/Spring- meester Peter Johannes (Joep) Peeters is overleden. Peeters was onderscheiden met het Nieuw-Guinea Herinnerings-


kruis met de gesp 1962, het Draaginsigne Gewonden, de zilveren medaille voor trouwe dienst, de Marine- medaille en het silberne Verdienstkreuz Dynamit pro pace van Oostenrijk. Cor- respondentie: fam Peeters, Traverse 80, 5361 TJ Grave.


4O06 Op 5 april jl. is A. Schudde overleden. Schudde heeft in 1947 en 1948 in Ned.-Indië gediend bij peloton 5-1 RI. Correspon- dentie: D.A. Schudde, Derk Boeremastraat 27, 9903 AM Appingedam.


Boeken en tijdschriften 4B01 Gezocht: het boek


Srebrenica (Peter Bootsma). Reacties: J.H.J. Res, Oude Arnhemseweg 361, 3705 MJ Zeist, tel: 030-6961061 of 06-53101354, e-mail: jacques.res@wxs.nl


4B02 Aangeboden: deel 1 en 2 van Het Grote Gebod, ver- zet in Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen


MEI 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64