This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In D


eze editie van Checkpoint is voor een groot deel gewijd aan veteranenzorg. Het toeval wil dat de zorg voor veteranen de laatste tijd weer extra in de belangstelling staat. Zo


heeft de hoogste rechter een uitspraak gedaan waarin het ministerie van Defensie verweten wordt onvol- doende nazorg te hebben verleend aan een veteraan die door de gebeurtenissen rond de val van Srebrenica getraumatiseerd is geraakt. En wellicht volgt u ook de soms aangrijpende tv-serie Oorlog in mijn hoofd van de Evangelische Omroep waarin getraumatiseerde vetera- nen teruggaan naar hun uitzendgebied voor een con- frontatie met ‘de demonen uit het verleden’. In Checkpoint gaan we vooral in op de reguliere hulp- verlening die in allerlei vormen beschikbaar is en waarin soms ook veteranen zelf actief zijn. Daarnaast zijn er de zogenoemde nuldelijnsactiviteiten die de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen. Het komt simpelweg neer op wat ze in het buitenland vaak buddysupport noemen, oftewel veteranen die elkaar steunen en helpen waar nodig. Een prima ontwikkeling en we hebben in Checkpoint dan ook niet voor niets structurele aandacht voor veteranencafés en vetera- neninloophuizen en -ontmoetingscentra die vaak de spil vormen van dit soort ‘kameradenhulp’. Het is van belang dat veteranen die in deze sector actief zijn, indien nodig, ook de weg weten naar professionele hulp. Vandaar in dit nummer ook extra aandacht voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en het Centraal Aanmeldpunt (CAP) voor veteranen. Ook het nu nog zelfstandige zorgloket voor veteranen van het ABP gaat in de toekomst deel van het CAP uitmaken. Dat laatste is een rechtstreeks gevolg van de Veteranen- wet die overigens nog steeds niet helemaal uitgevoerd is. Wat dat betreft, is het te hopen dat er snel Algemene Maatregelen van Bestuur komen waarmee deze wet verder ingevuld wordt. Want ook de zorg van Defensie voor, tijdens en na een oorlogs- of vredesoperatie moet daarin duidelijk omschreven worden. Daarmee zouden allerlei voor beschadigde veteranen vaak belastende gerechtelijke procedures wellicht tot het verleden kun- nen gaan behoren.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


30


39 4 Check Up Korte nieuwsberichten


8 Nederlandse Veteranendag Nieuws


10 Veteranenbegraafplaats Behoefte onderzocht


12 Zorg voor veteranen Groeiende markt


15 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


16 Nuldelijnsondersteuning Samenwerking vfonds en VP


20 Kapitein-fysiotherapeut Afghanistanveteraan


Kapitein-fysiotherapeut en Afghanistanveteraan Rahmon Zondervan. Foto: Birgit de Roij


23 De Wereld volgens Wecke Column drs. Leon Wecke


24 Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen Ervaringen van veteranen


2


MEI 2013


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64