This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Veteranen met een missie bundelen krachten


De stichting Veteranen Actief heeft met de stichting Manusia Papua en Wings of Hope een convenant gesloten met als doel om samen steun te bieden aan elkaar en aan (andere) veteranen met een missie. De drie organisaties, die zich bezig houden met humanitaire pro- jecten in voormalige uitzendgebieden, willen bevorderen dat er gezamenlijke activiteiten ontstaan die bijdragen aan het versterken van de huidige en toe- komstige projecten die door veteranen gedragen worden. Onder meer door gezamenlijk meer draagvlak te creëren binnen de Nederlandse gemeenschap, het betrekken van meer veteranen bij hun activiteiten (zowel in het missiege- bied als in Nederland) en het bundelen van kennis en ervaring op het gebied van communicatie, netwerken, juridi- sche vraagstukken, fondsenwerving,


projectbegeleiding en verantwoording, zowel naar donateurs als naar de (lokale) gemeenschap. Voorzitter Wim Brock van Veteranen Actief: “Doel is een kwalita- tief goede en adequate ondersteuning van de duurzame projecten in het mis- siegebied, waarbij de verantwoordelijk- heid van de verschillende organisaties die aangesloten zijn zich uitstrekt tot de veteranen die daaraan direct of indirect deelnemen.” De drie organisaties zullen zich samen met andere veteranen met een missie presenteren op het Malieveld op de Nederlandse Veteranendag op 29 juni. (FL)


Wilt u nu al in contact komen met dit initiatief, stuur dan een e-mail naar Wim Brock, voorzitter stichting Veteranen Actief, via wim.brock@veteranen.nl.


Voorzitter Wim Brock van de stichting Veteranen Actief. Foto: Birgit de Roij.


Laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken


Een groep politietrainers is zondag 21 april vertrokken naar Kunduz. Het is de vijfde en laatste lichting die naar de Noord- Afghaanse provincie gaat. Eerder besloot het kabinet dat de missie op 1 juli vervroegd stopt. De aansluitende terugtrekking van personeel en materieel moet in het najaar zijn afgerond. De laatste lichting van rond de honderd mannen en vrouwen bestaat volgens het ministerie van Defensie uit marechaus- sees en vooral mariniers. Zij blijven tot uiterlijk 1 november. De missie stopt dan niet volledig, want er blijven vier F-16’s vanaf Mazar-e-Sharif ondersteunende taken uitvoeren. Ook levert Nederland personeel voor verschillende hoofdkwartie- ren in Afghanistan. De missie in Kunduz begon in juni 2011 en volgde op de gevechtsmissie in de provincie Uruzgan. De politietrainingsmissie stopt eerder omdat de Duitsers sneller vertrekken. Zij zorgen voor de bescherming in Kunduz. Boven- dien verloopt de politietrainingsmissie zo succesvol dat die voortijdig kan worden afgerond. (JR)


Afghaanse agenten in een leslokaal. Foto: ministerie van Defensie


6 MEI 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64