This page contains a Flash digital edition of a book.
Uniek dagboek uit de Tweede Wereldoorlog


‘Dansen in schuilkelders. Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog.’ is geschreven door Johanna Wycoff-de Wilde (25 november 1925). Zij groeide op in Nijmegen in een groot gezin waarvan haar oudste zus tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het ver- zet. Haar vader was als journalist werkzaam bij de Nijmeegsche Courant en spoorde haar aan om een dagboek bij te houden. In haar vaak gedetailleerde aantekeningen beschrijft Johanna van haar 14e tot haar 18e niet alleen de gevolgen van de Duitse bezetting en de ontwikkelingen aan het oorlogsfront, maar ook de dagelijkse bezighe- den van een meisje dat zich ontwikkelt tot een jonge vrouw. Daardoor ontstaat een boeiende mix van oorlogsleed en romantiek, die nooit eerder in deze authentieke vorm in Nederland is verschenen.


“Het boek geeft een kijkje in de psyche van een opgroeiend meisje dat zich noodgedwon- gen bezighield met luchtaanvallen en bommen, maar ook met bh’s. Het is met een prettige luchtigheid en een dosis humor beschreven.” De Telegraaf


“Een dagboek maakt iets complex als de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog inleef- baar, en niet alleen voor jongeren. Denk aan het internationale succes van het beroemdste dagboek, dat van Anne Frank. Ook het rijk geïllustreerde ‘Dansen in schuilkelders’ leest als een trein juist door het schetsen van de alledaagse problemen waar een kind mee worstelt in tijden van oorlog.” Arnold Karskens in De (Nieuwe) Pers


Met veteranenkorting slechts € 18,50 (i.p.v. € 22,50) Te koop In de webwinkel van www.qvuitgeverij.nl. U moet dan wel een veteranenaccount aanmaken, dus volg de instructies op de website. Of stuur onderstaande bon op naar QV Uitgeverij, Antwoordnummer 98177, 6500 VA Nijmegen (geen postzegel nodig!)


U betaalt met onderstaande machtiging nadat de verzending heeft plaatsgevonden. Naam:


Straat/huisnummer + toev.: Postcode/Woonplaats: Post/bankrekening: Telefoonnummer:


Ja, ik machtig QV Uitgeverij, Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen om het totaalbedrag van de bestelling, ………. x boek Dansen in schuilkelders à € 18,50 (incl. verzendkosten in Nederland)


eenmalig af te schrijven van mijn bank/postgirorekening Datum


Handtekening


U kunt het boek ‘Dansen in schuilkelders’ van Johanna Wycoff-de Wilde ook tegen inlevering van deze bon (met onderstaande gegevens) bij de erkende boekhandel kopen voor de kortingsprijs van € 18,50 in plaats van € 22,50. ISBN: 9789080974005 Actieperiode: tot 4 juli 2013 Actienummer: 902-02704


Dansen in schuilkelders. Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog


Foto: Birgit de Roij


Johanna Wycoff-de Wilde (Arnhem, 25 november 1925) groeide op in een gezin met twaalf kinderen dat vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Nijmegen verhuisde. Haar vader werkte bij de Nijmeegse Courant en spoorde haar aan om na de Duitse inval in mei 1940 een dagboek bij te houden. Johanna beschrijft daarin het opborrelende jeugdig verzet van haar vriendenkring die als ‘Ping-pongclub’ in het geheim bijeenkwam in het souterrain van een woning in de Nijmeegse binnenstad, maar ook de behoefte van jongeren om te dansen en uit te gaan ondanks de oorlog. Uit angst voor ontdekking door de Gestapo werd een deel van het dagboek door Johanna’s moeder vernietigd. Maar vanaf augustus 1942 tot augustus 1945 is het dagboek vrijwel compleet, dus inclusief een onthutsende beschrijving van het zogeheten ‘vergissingbombardement’ dat een groot deel van de Nijmeegse binnenstad verwoestte, de deels mislukte operatie Market Garden en de daaropvolgende periode waarin Nijmegen als frontstad zeer zwaar te lijden had onder de voortdurende Duitse beschietingen vanuit het grensgebied. In haar vaak gedetailleerde aantekeningen beschrijft Johanna niet alleen de dagelijkse gevolgen van de Duitse bezetting en de ontwikkelingen aan het oorlogsfront, maar ook de zielenroerselen van een meisje dat zich ontwikkelt tot een jonge vrouw. Daardoor ontstaat een boeiende mix van oorlogsleed en romantiek, die zich in één adem laat uitlezen.


Dit boek is mede tot stand gekomen dankzij Smit Transformatoren BV.


Dansen in schuilkelders


Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog


Dansen in schuilkelders


Veteranenprijs € 18,50


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64