This page contains a Flash digital edition of a book.
Erkenning en waardering


Vrede en veiligheid zijn belangrijke pijlers in de samenleving. Erkenning en waardering voor de mensen die zich hiervoor inzetten in opdracht van zowel defensie als de politie is van groot belang. De mensen in uniform kunnen trots zijn op hetgeen zij voor de maatschappij doen of hebben gedaan. Tijdens hun werkzaamheden raken sommige militairen en politiemedewerkers beschadigd. Dat kan lichamelijk zijn maar ook geestelijk. Hulp is dan van groot belang.


Daarom beschouwt het vfonds de steun van de werkgever/commandant, familie, vrienden en lotge- noten voor de mens in uniform die daar behoefte aan heeft, de zogenaamde nuldelijnsondersteuning, als een belangrijk onderdeel van de erkenning en waardering waar het vfonds zich voor inzet. Een goed voorbeeld is het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen in samenwerking met Veteranen Platform zoals beschreven in het artikel “Veteraan, hoe kan ik je helpen?”. Een ander voor- beeld is de steun van het vfonds aan de BNMO die zich speciaal richt op dienstslachtoffers.


De resultaten van dit project komen niet alleen ten goede aan de veteranen. Er wordt intensief samen- gewerkt met een ander project van het vfonds namelijk de Stichting Waardering, Erkenning Politie die zich inzet voor de waardering en erkenning voor politiemensen. Met name wordt gekeken hoe de jarenlange ervaring met de erkenning, waardering en nuldelijnsondersteuning voor veteranen kan worden gebruikt om de politiemensen de waardering en erkenning te geven die zij verdienen.


“Oude én jonge veteranen van zowel defensie als de politie krijgen via het project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen de ondersteuning, erkenning en waardering die ze verdienen. En dat steunen we. Investeren in vrede; belangrijk voor iedereen “


Ton Heerts, directeur vfonds


www.vfonds.nl Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het vfonds mede mogelijk.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64