This page contains a Flash digital edition of a book.
moet het getroffen voertuig terugbrengen naar het kamp. Iets wat het peloton van de gesneuvelde Groen enkele weken daarvoor had gedaan toen het voertuig van Noor- man getroffen was door een bermbom. Als lezer krijg je door de gedetailleerde beschrijvingen van Noorman een boeiend inkijkje in het werk en het vakmanschap van de Neder- landse militairen in Afgha- nistan. Van het frustrerende wachten op het eerste vuur- contact – een militair wil toch doen wat de kern vormt van zijn bestaan: vechten – tot de patrouilles en daad- werkelijke gevechtsacties. Er staan helaas wat slordig- heden en spelfouten in de tekst en dat is jammer. Het is namelijk een zeer interessant en lezenswaardig boek, dat een betere eindredactie ver- diend had. (LvD)


Afghanistan. Tussen oorlog en wederopbouw – Randy Noorman


212 pagina’s, met foto’s € 19,95 (met veteranenkor- ting in de volgende editie van Checkpoint)


Uitgeverij Aspekt, Soester- berg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461532329


Op zoek naar de waarheid


In Op zoek naar de waar- heid geeft Leo van der Wal een kijkje in de wereld van het eerste Nationaal Opspo- ringsteam Joegoslavische Oorlogsmisdadigers (NOJO). De auteur was van 1995 tot en met 2000 teamrechercheur in het NOJO. In die hoeda- nigheid hoorde hij getuigen en slachtoffers van oorlogsge- weld, zuiveringen, verkrach- tingen en mishandeling in voormalig Joegoslavië. Van der Wal beschrijft de ontmoe- tingen met de vluchtelingen


Gevallen voor Nederland


Deze publicatie is in feite een sobere opsomming van alle Nederlandse gesneu- velden in de meidagen van 1940. De auteur geeft in zijn voorwoord aan dat hij niet alles met honderd procent zekerheid vast heeft kunnen stellen en dat zal waarschijn- lijk ook niemand lukken. Het is een waar monnikenwerk geweest wat de auteur hier heeft verricht door vele verschillende bron- nen te raadplegen en uiteindelijk met deze opsomming te komen. De sobere presenta- tie met steeds enkele regels met bijzonder- heden over het sneuvelen van elk individu, is een waar eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid zijn gevallen.


Zo spreken de opmerkingen bijvoorbeeld bij Litjens, Peter Johannes boekdelen: ‘Hij behoorde tot de sectie Vijverberg. Gesneuveld in de schuttersputten (SPO) bij de kazemat S 115 bij het afslaan van Duitse overgangspogingen. De KPL. van der Linden hoorde hem tijdens de tweede aanval nog roepen: ‘Ik kan het niet meer uithouden!’’ Verder is het voor Checkpoint-lezers ook interessant om te constateren dat de acht gesneuvelden in de tuin van huize Wil- helmina op de Grebbeberg in Gevallen voor Nederland zijn gerubriceerd als: ‘als


krijgsgevangene neergeschoten’. Dit komt dan weer overeen met het relaas van de meidagenveteraan Hulscher (zie Check- point 10-2011). Zo komt het voor velen nog steeds heel dichtbij. (GA)


Gevallen voor Nederland. Nederlandse gesneuvelden in de meidagen van 1940 – J.W. de Leeuw


336 pagina’s, geïllustreerd € 44,95 (veteranenprijs € 37,50; zie pag. 40) Uitgeverij Aspekt, Soesterberg (tel: 0346- 353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461530684


die hij samen met andere rechercheurs en tolken opzoekt. Hun verhalen zijn schokkend en aangrijpend. Uit andere publicaties kent ‘iedereen’ de situatie in voor- malig Joegoslavië. Dit boek


vertelt het verhaal van over- levenden en vluchtelingen die op verschillende plaatsen in de wereld een schuilplaats vonden. Slachtoffers die het opbrachten de gruwelen die ze hadden ondergaan te delen met onderzoekers die bereid waren uren naar hun verhalen te luisteren met als doel de daders voor het Inter- nationaal Oorlogstribunaal te brengen. Daarnaast ver- haalt Van der Wal over zijn ervaringen met collega’s en tolken. Ook geeft hij inzicht in de relatie met het Inter- nationaal Oorlogstribunaal en het Openbaar Ministerie en de tegenwerking, ver- schillen van inzicht en zijn frustraties. Het is een meer dan lezenswaardig boek, geschreven door een in de bureaucratie teleurgestelde


man. Maar ook een man die terug kan kijken op de erva- ring die hij heeft opgedaan in het luisteren naar mensen ‘die hun ziel en zaligheid bij ons, rechercheurs en tolken, hebben neer durven leggen’. (KvB)


Op zoek naar de waarheid – Leo van der Wal


250 pagina’s € 17,95


Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789462060937


MEI 2013


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64