This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd The Master


Deze maand stelt A-Film vijf exempla- ren van de dvd met de speelfilm The Master (zie rechterpagina) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel Horizontaal:


1. verwarmingstoestel - 7. familielid - 12. hetzelfde - 18. baby - 19. verdieping - 20. ploseling - 21. boekwerk waarin een regis- ter wordt bijgehouden - 23. op een rust- bank uitgestrekt zijn - 25. de onbekende - 27. kier - 30. sluw - 31. en personne - 33. of iets dergelijks - 35. lage rivierstand - 36. land in Azië - 39. nummer - 40. Palestijnse bevrijdingsorganisatie - 41. schoonmaak- gerei - 43. stuwdam - 45. lichamelijke behoefte aan drinken - 47. plakband - 48. bar - 49. roofdier - 51. rivier in België - 52. op te voeren stukken - 53. klaar - 54. berg- plaats - 57. roem - 59. belemmering - 60. droogvloer - 63. vleesrooster - 65. liniaal- vormig houtje - 68. Grieks eiland - 69. een weinig - 70. Eminentie - 72. schaatsen - 73. achter - 74. roofzuchtige papegaai - 75. boom - 76. dakbedekking - 78. jongens- naam - 80. luitenant - 81. vogel - 84. haar- vlecht - 86. min of meer betreurenswaardig voornemen - 88. manier - 91. telkens weer - 94. Frans schrijver - 95. groot leger - 96. gehucht ten zuiden van Leeuwarden.


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een oorlogsfilm. Dat is tevens de oplos- sing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 20 juni 2013 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 4a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet wor- den gecorrespondeerd.


Uitslag puzzel 2


De oplossing van prijsvraag 2 in Check- point 2-2013 luidt Het bombardement. Een exemplaar van de dvd The Lucky One gaat naar H. Schipper uit Uelsen, Duitsland, D.J. Toes uit Heerenveen en N.A. Griep uit Kapelle.


Verticaal:


1. kosten koper - 2. reeds - 3. klein vertrek - 4. op deze plaats - 5. vreemde taal - 6. krijgsmacht - 7. op grote afstand - 8. asta- tium - 9. laagte - 10. landbouwwerktuig - 11. opstandje - 12. vertrouwd - 13. griezel - 14. plooi - 15. boom - 16. voegwoord - 17. rijschool - 22. ex tempore - 24. in loco - 25. heimwee - 26. stamloze moeraspalm - 28. sprookjesfiguur - 29. onderdompeling - 31. plaats in Gelderland - 32. vorst - 34. leeg omhulsel - 36. met de nek aankijken - 37. voor - 38. tegen de wind in zeilen - 40. voorkeur - 42. plant - 43. gil - 44. kers - 46. voorzetsel - 48. een zekere - 50. bijbelse figuur - 55. oorlogsgod - 56. aanwijzend voornaamwoord - 58. bloeiwijze - 61. eiken- schors - 62. paar - 64. deel van het alfabet - 66. gevangenis - 67. steen - 68. vechtsport - 71. kantlijn - 73. neven - 76. mestvocht - 77. habijt - 78. bruto - 79. deel van een trap - 81. met - 82. bevel - 83. jong schaap - 84. uitgang van de overtreffende trap - 85. samentrekking van te der - 86. tasto solo - 87. onder andere - 89. regeringsreglement - 90. neon - 92. dyne - 93. vaartuig.


1 18 21


25 26 33 41 47


27 34 42 48 52


54 55 56 63 69 75


81


86 87 94


58 3 30 57 64 70 71 76 77 82


88 89 95


83 90 84


91 96


96 54 46 28 24 7 55 35 33 59 65 72 78 66 58 67 73 79 85 92 93 53 59 68 74 80 60 61 62 35 43 49 36 22 28 37 29


2


3


4


5


6


1


7 19


23 24 30


38 44 50 39


45 46 51


40


8


9


10 11 1


12 13 14 15 16 17 20


31 32


MEI 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64