This page contains a Flash digital edition of a book.
Groeiende markt in zorg voor veteranen


De veteraan is door de markt ontdekt, zo lijkt het soms. Steeds meer bedrijven richten zich met hun producten op veteranen. De zorgsector blijft hierin niet achter. Er zijn tal van organisaties, ondernemingen en hulpverleners die, vooral op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, speciale therapieën voor veteranen bieden.


Door: Anne Salomons I


n de afgelopen jaren is de veteraan in beeld gekomen van het bedrijfsleven; uitvaartondernemingen, hotels, reisor- ganisaties, letselschadeadvocaten, sport- scholen, ja zelfs een beddenspecialist, allemaal zien ze een markt in veteranen. Ondanks het uitgebreide netwerk Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) zien ook tal van orga- nisaties, ondernemingen en hulpverleners in de zorgsector, en dan met name op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, een kans om speciaal op veteranen toegesneden thera- pieën of behandelingen aan te bieden. Zeker nu er sinds vorig jaar in één klap dertigduizend veteranen in werkelijke dienst (actief dienende veteranen) aan het veteranenbestand zijn toege- voegd. Het LZV probeert zoveel mogelijk vete- ranen te bedienen, maar sommige veteranen met een hulpvraag zijn op zoek naar andersoor- tige hulp. En daar kunnen deze zorgaanbieders op inspelen.


Begeleiding


In het noorden van het land, met name Gronin- gen, Friesland en Drenthe is Veteranenzorg in Stad en Ommeland sinds vier jaar een nieuwe


Traumahealer en Bosnië- veteraan Lucas van Gool helpt mensen om van hun trauma af te komen door toepassing van Somatic Experiencing. Foto: Karin Stroo


12 MEI 2013


speler op het gebied van begeleiding van vete- ranen met PTSS (zie ook pag. 35). Zo’n dertig veteranen worden hier door maatschappelijk werkers bijgestaan in allerlei vaak dagelijkse beslommeringen. Van boodschappen doen en het afhandelen van financiële rompslomp tot het begeleiden in dagactiviteiten. Dat kan per veteraan verschillen. Een van de oprichters van dit veteranenbegeleidingsprogramma is zorgcoördinator Feriz Akarsu: “Wij zijn een erkende AWBZ-instelling waar veteranen met de diagnose PTSS kunnen aankloppen. Zij zijn dan al in behandeling of in behandeling geweest. Soms moeten we het voorfinancieren omdat een veteraan acuut problemen heeft. Dan gaan we niet wachten tot ze een indicatie hebben, dat kan namelijk wel zes maanden duren. Voorwaarde is wel dat zo iemand een behandeling gaat volgen en we verwijzen dan meestal door naar het CAP (Centraal Aanmeld- punt van het Veteraneninstituut; red.).” De begeleiding is erop gericht om bij de vete- raan thuis de zaken op orde te brengen, vaak zien ze dat zelf helemaal niet meer zitten. “En dat zorgt voor ontzettend veel rust”, aldus Akarsu. “Ik durf zelfs te stellen dat geen enkele behandelaar weet wat er zich in en rondom het huis van een veteraan met PTSS afspeelt. Daarom is onze begeleiding even belangrijk. Bovendien hebben wij per maatschappelijk werker acht tot tien cliënten en die komen minimaal één keer per week bij de veteraan thuis. We hebben geen wachtlijsten en geen bestuurders die tonnen verdienen, ze verdie- nen net zoveel als de rest van het personeel.” Akarsu zou ervoor willen pleiten dat de vete- ranenbegeleiding van Stad en Ommeland ook toegelaten wordt in het zorgsysteem van LZV. “Maar dat willen ze niet, dat schermen ze af omdat ze bang zijn voor concurrentie. Maar het gaat toch om de veteranen?”


Door veteranen


Lucas van Gool is Bosniëveteraan, trauma- healer en oprichter van het bedrijf Life Force


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64