This page contains a Flash digital edition of a book.
Fitness. Als voormalig beroepsofficier heeft hij aan den lijve ondervonden hoe posttrauma- tische stress aanvoelt en wat het met je leven doet. Door zich toe te leggen op traumahealing en meditatie helpt hij al twaalf jaar mensen om van hun trauma af te komen door toepassing van Somatic Experiencing. Ongeveer een jaar geleden wilde hij, speciaal voor veteranen die vastgelopen zijn een traumahealing en medita- tie driedaagse organiseren. “Maar dat is helaas nog niet van de grond gekomen”, aldus Van Gool. “Ik vind het moeilijk om groepen vete- ranen te bereiken. Ooit heb ik hierover contact gehad met het Veteraneninstituut, maar omdat ik geen gecertificeerde psycholoog ben, werd er wat laconiek op mij gereageerd. Dat vond ik zuur. Ik heb wel zestien jaar troepenervaring en er is meer dan alleen maar de standaard veteranenzorg zoals die door het LZV geboden wordt.” De wens om zo’n driedaagse door en voor veteranen te organiseren heeft Van Gool nog steeds. “De website blijft in de lucht.” Bosnië- en Cambodjaveteraan Cor van Alder- wegen is trainer en hulpverlener bij slachtof- ferhulporganisatie DOeN. Een commercieel bedrijf dat dagelijks te maken heeft met slacht- offers, bijvoorbeeld van roofovervallen, die PTSS-klachten hebben. Meestal worden zij direct doorverwezen naar EMDR-geschoolde psychologen. “EMDR en cognitieve gedrags- therapie zijn de twee beste behandelmethodes voor PTSS”, vindt Van Alderwegen. Tenminste twaalf van zijn collega’s zijn ook oud-militair met uitzendervaring, niet zo gek dus dat zij zo’n drie jaar geleden met het idee kwamen om zich ook op veteranen te gaan richten. “We zijn toen naar het Veteraneninstituut gegaan met het voorstel dat het ook veteranen met PTSS naar ons zou doorverwijzen”, vertelt Van Alderwe- gen. Volgens hen was er een goed gesprek met het Vi, maar dat leidde niet tot het gewenste doel van DOeN." Maar dat wil niet zeggen dat dit idee definitief van de baan is.” Carol Epke is Nieuw-Guineaveteraan, heeft bijna veertig jaar bij Defensie gediend en is inmiddels gepensioneerd. Uit compassie biedt hij veteranen met PTSS een behandeling op vrijwillige basis aan, gratis dus. “Ze kunnen bij mij gewoon een kopje koffie komen drinken en dan gaan we praten.” Epke richt zich vrijwel uitsluitend op Indië- en Nieuw-Guineavetera- nen. “Wij hebben vroeger geen zorg gehad. En met hen praat het makkelijker omdat we het- zelfde hebben beleefd. De therapie, cognitieve gedragstherapie, is individueel waarbij ook het hele gezin wordt betrokken. Iedere veteraan kan met persoonlijke begeleiding en persoon- lijke aandacht uit die neerwaartse spiraal gehaald worden.” Epke volgde aan de Open Universiteit in België een opleiding tot klinisch psycholoog, is ook erkend gediplomeerd psy- choloog, maar heeft er geen behoefte aan dat instanties zoals het Nederlands Instituut van


Nieuw-Guineaveteraan Carol Epke behandelt Indië- en Nieuw-Guineaveteranen met PTSS. Foto: Birgit de Roij


Psychologen (NIP) dit erkennen. “Ik vind dat geen waarborg dat je een goede psycholoog moet zijn. Het kost alleen maar geld. Mij gaat het erom om de veteranen te helpen.” Bij zijn therapie biedt Epke ook shiatsu (drukpunt- massage) aan. “Het voordeel daarvan is dat je je T-shirt erbij aan kunt houden. Maar ik heb gemerkt dat veteranen het lijfelijk contact toch te intiem vinden, dus ik gebruik dat vrijwel niet meer.”


Info


Websites Stad en Ommeland: http://zorgvoorveteranen.nl/ Life Force Fitness (Lucas van Gool): http://www.traumaoplossingen.nl/groepen.html Slachtofferhulp: http://www.doenbv.nl Therapie en shiatsu oudere veteranen: http://veteranenhulpverlening.webklik.nl/page/home Psychotherapie en runningtherapy: http://www.ayres-psychologiepraktijk.com VNDM, Christina Koetsier: info@vndm.eu of tel: 070-7370437. Verslavingszorg: http://www.rodersana.nl/nl/home Christelijke zorg: http://www.teenchallenge.nl/index.html Runningtherapy: http://ayres-runningtherapie.nl


Apps


Breathe2relax StressTracker PTSDCoach


Nieuwe initiatieven zijn er ook van veteranen zelf die op vrijwillige basis nuldelijnshulp of buddyhulp willen bieden, zoals Vrienden Voor Veteranen, Wounded Warriors NL, het internetforum Dutch Military Veterans (DMV) en Stichting Dutch Marines.


MEI 2013 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64