This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Klazien van Brandwijk-Wiltjer, Linde van Deth, Fred Lardenoye en Rende van de Kamp


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestel- len) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn boeken ook als e-book te downloaden.


Bikkel


Het is 1980 wanneer journa- list Rudie Kagie in Suriname wordt opgepakt door de zojuist door een staatsgreep aan het bewind gekomen sergeanten. Kagie is corres- pondent voor NRC Handels- blad en stuurt verhalen naar Nederland. ‘Houd je bek!’,


later. Kagie beschrijft hoe het zover kwam, de dood van oud-Westerling gediende Ormskerk en hoe zijn onder- scheidingen en Nederlander- schap niet leidden tot veel interesse van de Nederlandse overheid. En passant vertelt Kagie ook nog het verhaal van de Nederlander Joop Krol, die ook werd gear- resteerd en heel zwaar werd mishandeld. Een onderzoek door de Nederlandse over- heid bleef ook bij hem ach- terwege. Bikkel van Kagie vertelt een verzwegen stuk geschiedenis van Suriname. ‘Houd je bek!’, zei Joeman. Kagie luisterde niet, de Nederlandse overheid wel. (RvdK)


Bikkel. Het verhaal van de eerste politieke moord van het Bouterse-regime – Rudie Kagie


216 pagina’s € 19,95


bijt sergeant Stanley Joeman hem toe bij zijn verhoor. De volgende dag verlaat Kagie Suriname. Nu, dertig jaar later, maakt hij eindelijk zijn verhaal af. Al die jaren heeft Kagie informatie verza- meld, mensen geïnterviewd, gezwegen en zijn geweten laten spreken. Het resultaat is het boek Bikkel over een Nederlands-Surinaams sol- daat, de adjudant Fred Orms- kerk, die werd doodgeslagen door de toen nog jonge ser- geanten. Het was eigenlijk een misverstand, een uit de hand gelopen verhoor, een te ver gegaan pak slaag. De gevolgen waren een groep aan achtervolgingswaanzin leidende sergeanten die de absolute macht in het land in handen hadden. Hun waan- zin moest wel leiden tot de Decembermoorden twee jaar


28 MEI 2013


Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (tel: 020- 6241934) www.uitgeverijprometheus.nl ISBN 9789035137561


Een Hollandse jongen in Indië


In Een Hollandse jongen in Indië beschrijft Thea van Leeuwen aan de hand van interviews met enkele leden van de Bond van Neder- landse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) wat zij als militairen hebben meegemaakt in voormalig Nederlands-Indië. De erva- ringen van deze zes mili- tairen worden weergegeven in drie fictieve personages. Een benadering die voor- en


Een Hollandse jongen in Indië – Thea van Leeuwen


174 pagina’s, zw/w foto’s € 16,95


Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789462064829


Tussen oorlog en wederopbouw


nadelen heeft. Het zorgt ervoor dat de veteranen bui- tengewoon openhartig (kun- nen) spreken over hun soms aangrijpende ervaringen. Daarbij worden ook thema’s aangesneden die in dit soort interviewboeken vaak uit de weg worden gegaan, zoals het bezoek aan prostituees en relaties met lokale vrouwen in het algemeen, maar ook de folteringen van de Indo- nesische opstandelingen. In één beschreven geval leidt dat zelfs tot een standrech- telijke executie, iets wat op dit moment (weer) actueel is vanwege een aanklacht van nabestaanden van slachtof- fers van dit soort acties. Een nadeel van de werkwijze van de schrijfster is dat feiten in het boek nauwelijks te con- troleren zijn. En voor zover dat wel het geval is, blijken data soms niet te kloppen, zoals het tijdstip van het afscheid van Westerling als commandant van het Korps Speciale Troepen. Ook jam- mer is dat het boek kenne- lijk geen eindredactie heeft gehad, waardoor het aantal spel- en stijlfouten wel erg hinderlijk in het oog springt. Voor wie daar geen moeite mee heeft, draagt dit boek ongetwijfeld bij aan een beter begrip voor de uiterst moei- lijke omstandigheden waar- onder Nederlandse militairen destijds in het tropenland moesten opereren. (FL)


In Afghanistan. Tussen oorlog en wederopbouw beschrijft Bosnië-, Irak en Afghanistanveteraan Randy Noorman zijn uitzending met de battlegroup naar Uruzgan. De lezer wordt duidelijk gemaakt wat het inhoudt om daadwerkelijk onderdeel uit te maken van een operatie. Noorman neemt je onder meer mee met de grote operatie Spin Ghar om


de Baluchi-vallei in handen te krijgen. Hij beschrijft tot in detail het vuurcontact met de taliban en het huis voor huis innemen van een Afghaanse nederzetting. Maar ook wat het betekent om in een split second een beslissing te moeten nemen met mogelijk ingrijpende gevolgen. Heftig en aangrijpend is zijn beschrijving van wat hij noemt ‘de zwartste dag’. Een voortuig is op een bermbom gereden en daarbij is Ronald Groen van het zusterpelo- ton om het leven gekomen. Het peloton van Noorman


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64