This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Jan Schoeman en Michelle Schut


Wat is uw favoriete veteranenboek?


Op 26 en 27 september wordt door het Veteraneninstituut een symposium over veteranenboeken georganiseerd met de titel ‘Veteranenauteurs en onderzoek naar militaire memoi- res’. Twee dagen lang komen alle ins and outs over boeken van en voor veteranen aan bod. Op de eerste dag staan vooral het onderzoek naar boeken van veteranen en buitenlandse auteurs centraal. Zo doet Esmeralda Kleinreesink van de Defensie Academie verslag over haar vergelijkend onderzoek naar boeken van veteranen in binnen- en buitenland en ver- telt de Amerikaanse Vietnamveteraan Karl Marlantes over de veelgeprezen boeken die hij op zijn naam heeft staan. Op dag twee is het de beurt aan Nederlandse auteurs die over hun militaire inzet bij oorlogs- en vredesmissies hebben geschre- ven. Voorts zijn er workshops over het schrijven en uitgeven van boeken. In aansluiting op dit tweedaagse boekensymposium zal de septembereditie van Checkpoint geheel gewijd zijn aan vete- ranen en boeken. In dat kader wil de redactie ook een top 10 presenteren van favoriete boeken van en voor veteranen.


Uiteraard kunt u deze als veteraan bepalen. Dus stuur uw favoriete Boeken top 3 naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen


of e-mail naar checkout@veteranen.nl o.v.v. Boeken top 10. De inzenders maken kans op een boekenbon t.w.v. 100 euro of een exemplaar van enkele onlangs verschenen boeken van en voor veteranen. In de rubriek Dubbel Check vragen wij al sinds de eerste editie naar het favoriete oorlogsboek. Aan de hand van de antwoorden hebben wij ter indicatie alvast de volgende top 10 van favoriete oorlogsromans en egodocumenten van vetera- nen samengesteld ter inspiratie: 1. Bravo Two Zero - Andy McNab 2. Soldaat van Oranje - Erik Hazelhoff Roelfzema 3. The Longest Day - Cornelius Ryan 4. Schindlers List - Thomas Keneally 5. To Hell and Back - Audie Murphy 6. Dat was jij marinier! - Wim Dussel 7. De slag in de Ardennen - John Toland 8. Reis naar het einde van de nacht - Louis-Ferdinand Céline 9. De Aanslag - Harry Mulisch 10.Van het westelijk front geen nieuws - Erich Maria Remarque (FL)


Militairen onderscheiden voor heldhaftig optreden Uruzgan


Acht militairen hebben op 17 april een dapperheidsonderscheiding ontvangen voor ‘moedig, kordaat en beleidvol optre- den’ in Uruzgan, Afghanistan. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert


speldde de onderscheidingen op tijdens een besloten ceremonie op de Konink- lijke Militaire Academie in Breda. Twee mariniers en vier commando’s kregen een Bronzen Kruis voor hun optreden


in 2009. Zij haalden de neergeschoten korporaal Kevin van de Rijdt met gevaar voor eigen leven van het slagveld tijdens een vuurgevecht met de taliban. De kor- poraal bleek later overleden. Een mari- nier en een commando ontvingen een Kruis van Verdienste. De marinier had eind 2009 hulp verleend na een berm- bom waarbij drie Afghaanse militairen waren omgekomen. De commando was begin 2007 te hulp geschoten na een zelf- moordaanslag op Nederlandse militairen waarbij gewonden vielen.


De acht onderscheiden militairen op het binnenplein van het Kasteel van Breda. Foto: ministerie van Defensie


4 MEI 2013


Het Bronzen Kruis kan worden toege- kend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderschei- den. Het Kruis van Verdienste kan wor- den toegekend aan Nederlanders en niet- Nederlanders die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleid- vol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk hebben gediend. De vorige keer dat mili- tairen deze dapperheidsonderscheidin- gen ontvingen, was in 2010. (JR)


Foto:Martin Roemers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64