This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie GEPENSIONEERDE GEESTELIJK VERZORGERS ZETTEN ZICH IN VOOR VETERANEN EN HUN THUISFRONT


S Verbondenheid blijft


Honderden geestelijk verzorgers zijn in de loop der jaren uitgezonden. Ze waren aanwezig in Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea. Verschillende van hen staan, zelfs op hoge leeftijd, nog steeds klaar voor de mannen die ze ook jaren geleden steun en troost brachten. Ruim veertig gepensioneerde geestelijk verzorgers uit latere missies hebben zich verbonden aan het Netwerk vrijwillige Geestelijk Verzorgers van het Veteraneninstituut.


inds mensenheugenis staan geestelijk verzorgers militairen in oorlogssitu- aties en vredesmissies bij. Zij waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog,


gingen mee naar Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea en leverden ook tijdens de latere vredesmissies een bijdrage aan het ‘welbevin- den van de militair en de moraliteit van de krijgsmacht’. De vrijwilligers van het Netwerk vrijwillige Geestelijk Verzorgers hebben zelf aan één of meerdere missies deelgenomen. Zij weten dus wat het voor een mens betekent om op uitzending te gaan en weer thuis te komen. Zij hebben, net als tijdens de missie, aandacht


voor heel de mens. Er is niet alleen ruimte voor de positieve ervaringen tijdens een uitzending, maar ook voor de verdrietige kanten en vragen rond de zin van de missie en mogelijke gevoe- lens van schuld of schaamte.


Dezelfde taal Een van de vrijwillige geestelijk verzorgers is


Henk van der Born (70). Hij diende als mari- nier in Nieuw-Guinea, daarna ging hij studeren en keerde bij Defensie terug als dominee. Hij ging op uitzending naar Libanon, de Golf, twee keer naar Cambodja en naar Haïti. Nadat hij de dienst verlaten had, is Van der Born zich in


ook na dienstverlating


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer


Henk van der Born (r) in gesprek met een militair in Libanon. Foto: privécollectie Henk van der Born


MEI 2013 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64