This page contains a Flash digital edition of a book.
Contact Vi en CAP


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150; fax 0343-474155 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen van psychische en maatschappelijke aard: Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl


Saamhorigheidsdag voor oud-marinepersoneel


De Marinedagen vallen in 2013 samen met Sail Den Helder. In aanwezigheid van historische schepen herdenkt de Koninklijke Marine haar geschiedenis. De Marinedagen vinden plaats van 20 tot en met 23 juni. Het jaar 2013 staat voor de marine in het teken van 525 jaar georganiseerde zeemacht in Neder- land. Op donderdag 20 juni opent de marine in de ochtend haar deuren voor de ruim 8.000 veteranen van de marine. Rond 14.00 uur loopt de veteranenoch- tend over in de zogenaamde saamhorigheidsdag voor al het oud- en actief- dienend marinepersoneel. De marine verwacht in totaal mogelijk 65.000 (oud-)collega’s en biedt hen een speciaal programma waar het delen van marineverhalen centraal staat. Veteranen hebben bij het aprilnummer van Checkpoint reeds een inschrijfformulier voor de saamhorigheidsdag ontvan- gen. Meer informatie is te vinden op http://www.defensie.nl/marinedagen/ saamhorigheidsdag/. In verband met de verwachte drukte is het verstandig om rekening te houden met extra reistijd, met name na afloop. Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni is de Marinehaven van 10.00 tot 23.00 uur open. Op zondag 23 juni is het terrein toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur. (CC)


De Miles4Justice Cup is al weer opgepoetst!


Op 1 juni kleurt de haven van Medemblik weer rood, wit, zwart: de kleuren van Miles- 4Justice. Dan wordt voor de tweede keer een groot zeilevenement georganiseerd voor 150 lichamelijk en/of psychisch gewonde vete- ranen en hun gezinnen. Het wordt weer een indrukwekkend schouwspel, vijftig grote zeilschepen die in de haven van Medemblik strijden om de Miles4Justice Cup. In de och- tend worden per boot vier veteranen door een ervaren schipper en deckhand wegwijs gemaakt. Want wat te doen bij het ronden van een boei? Hoe ga je overstag? En wat is een gijp nu precies? Na de lunch starten de schepen, afhankelijk van onder meer de grootte en het zeiloppervlak, op verschil- lende tijden. Op deze manier komen alle schepen ongeveer tegelijkertijd aan en wordt het dus een echt spannende eindstrijd. Maar ook de partner en kinderen zijn op 1 juni meer dan welkom. Het wordt een geweldige well-being dag voor partners met onder meer visagisten, yoga, kleurstylistes en een professionele fotograaf. Voor de jongere kinderen (6-11 jaar) staat alles in het teken van ridders en jonkvrouwen, een spannende speurtocht door een middeleeuws kasteel, mid- deleeuwse spellen, het maken van een kostuum en een toneel- stuk. De oudere kinderen (12-16 jaar) kunnen deze dag opti-


maal genieten van het water door te zeilen, vlotten te bouwen en te roeien. Stichting Miles4Justice maakt er ook dit jaar een geweldig evenement van. Schrijf je nu nog in voor een van de laatste plekken! Stuur hiervoor een e-mail naar info@miles4justice.com. (LB)


MEI 2013 51


Foto: Charlene Cloo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64