This page contains a Flash digital edition of a book.
Muzikale missie


Als ik in mijn klamboe lig te dromen…


Nieuw-Guineaveteraan Joop Hurkmans is de eerste van de oudere generatie veteranen die over zijn favoriete muziek vertelt in deze rubriek. Muziek luisteren deden de militairen in Nieuw-Guinea ’s avonds in de kantine of soms ‘via de jongens van de verbindingsdienst’. Bij het nummer Als ik in mijn klamboe lig te dromen gingen de gedachten van de veteraan uit naar het thuisfront.


Door: Linde van Deth Foto: Birgit de Roij


J


oop Hurkmans (71) ging als korporaal wapenhersteller met de 7e afdeling lichte lua in mei 1961 naar Nieuw-Guinea. Hij kwam aan in Biak op kamp


Sorido en werd later overgeplaatst naar Sorong. Vanwege de vele infil- traties in het gebied werd hij met een kleine groep verplaatst naar het eiland Jefman. Daar was helemaal niets te beleven, dus muziek was een welkome afwisseling. “We waren al gelukkig als er een vrolijke noot uit de radio kwam”, vertelt Hurkmans. Toch was er niet altijd de rust om naar muziek te luisteren. “Omdat de meeste jongens in stelling waren, was er weinig aandacht voor het luis- teren naar muziek. Want we moesten de infiltraties van Indonesiërs goed in de gaten houden.” Op het eiland hoorde hij voor het eerst zijn num- mer 3, Ramona van de Blue Dia- monds. “Als we de Blue Diamonds op de radio hoorden zingen, klonk dat als heel rustige muziek. Wij geno- ten daarvan, want het bracht ook een beetje rust onder ons.”


Soerabaja, Soerabaja Zijn nummer 1, Als ik in mijn klam-


boe lig te dromen van Lou Bandy, is populair bij de oudere generatie


veteranen. Hurkmans hoorde het nummer voor het eerst in Sorong. Daar moest hij wel onder een klam- boe slapen, want er waren daar veel muskieten. Bij dit lied gingen zijn gedachten uit naar het thuisfront. “Ik dacht dan: hoe zou het daar gaan?” Soerabaja gaat over warme landen met mooie stranden en palmbo- men. Dat was allemaal aanwezig in Nieuw-Guinea. “Het waren tropische temperaturen. Als er gelegenheid voor was, gingen we vaak zwem- men, vooral op Biak en bij het eiland Jefman. Als we dan terugkwamen van het zwemmen, dronken we eerst een lekker biertje. Nadat we enkele biertjes hadden gedronken, kwam de stemming erin en dan begon- nen we ook wel eens te zingen. Dan klonk het uit volle borst: ‘Soerabaja, Soerabaja.’ Alleen hadden wij er een andere tekst bij gemaakt”, vertelt de


Nieuw-Guineaveteraan. Via de radio van de jongens van de verbindings- dienst hoorden ze dit nummer ook op de buitenposten.


Mooi Nieuw-Guinea


Na zijn diensttijd is Hurkmans in de metaalindustrie gaan werken. Hij volgde een opleiding tot meester metaaldraaier. Hij was 25 jaar afde- lingschef in een fabriek waar stalen buizen geproduceerd werden. De muziek uit zijn Nieuw-Guineatijd draait hij nog steeds, al luistert hij ook veel naar Indonesische muziek. “Ik luister nog wel eens naar de nummers, vooral op zondagmorgen als het lekker rustig is. Dan ben ik met mijn gedachten terug in het mooie Nieuw-Guinea.”


Breng ook je stem uit op www.veteranentop50.nl


Top 3 van Joop Hurkmans


1. Als ik in mijn klamboe lig te dromen - Lou Bandy 2. Soerabaja - Anneke Grönloh 3. Ramona - The Blue Diamonds


MEI 2013 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64