This page contains a Flash digital edition of a book.
Fysieke spanning


Psychomotorisch therapeut Christina Koetsier biedt in haar praktijk in Den Haag eerste- en tweedelijnszorg aan in samenwerking met spe- cialisten. Speciaal voor militairen en veteranen maakt zij gebruik van een effectief behandel- programma afkomstig uit de VS: Veerkracht na de missie (VNDM). “Lichaamsgerichte therapie is effectief gebleken bij behandeling van angst- klachten, depressie en PTSS”, aldus Koetsier. “Hierbij worden uiteenlopende middelen


en technieken ingezet om denken, voelen en doen te integreren.” De behandeling richt zich in eerste instantie op de symptomen op het lichamelijke vlak, op het leren waarnemen hoe het lichaam steeds opnieuw op scherp komt te staan. “Fysieke spanning wordt vaak niet meer gevoeld, het is gewoon geworden, maar kan ondertussen wel tot allerlei onlustgevoe- lens, agressie of vermijdingsgedrag leiden.” Kerndoelen in deze therapie zijn onder meer emotieregulatie, het lichaam leren ontspannen, mentale kracht ontwikkelen en het accepteren van negatieve emoties. “Maar ook preventief kun je heel veel dingen doen”, benadrukt Koetsier, “daarom biedt VNDM maatwerk aan militairen en hun partner of gezin om ze beter voor te bereiden op een langdurige uitzending. Ik begeleid nu een aantal jongens die naar Afghanistan gaan.”


Psychomotorisch therapeut Christina Koetsier maakt gebruik van een behandel- programma afkomstig uit de VS: Veerkracht na de missie. Foto: Claudia Heinermann


Om onaangename emoties te verlichten, is hardlopen vaak ook een goede methode. Bij Ayres, een praktijk voor eerstelijns psycholo- gie, gespecialiseerd in behandeling van vete- ranen en actief dienende militairen met PTSS, wordt ook runningtherapy voor veteranen aan- geboden. De website vermeldt onder meer de volgende effecten van het hardlopen: je voelt je lekkerder en tijdens het hardlopen worden de gedachten meer lichaamsgericht. Dit helpt bij het doorbreken van dwangmatige gedachte- stromen. ‘Door hardlopen wordt een probleem als het ware meer op afstand gezet, waardoor men op een andere wijze kan gaan denken.’


Verslavingszorg Reactie LZV


“De samenwerking is cruciaal voor de werking van het systeem, daar worden dan ook zware eisen aan gesteld”, aldus een woordvoerder van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). “Het zorgsys- teem dient een goede balans te houden tussen het aanbod van cliën- ten, de regionale verspreiding en de aangesloten instellingen. Wij krijgen meerdere verzoeken van derden binnen voor samenwerking, maar we hebben tot dusver nog geen reden gezien het aantal van de huidige twaalf instellingen uit te breiden.” De woordvoerder bena- drukt: “Alle verzoeken worden gelijk behandeld en beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van onze zorg.” Twaalf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen waaronder drie van het ministerie van Defensie, werken samen onder de noemer van het LZV. In deze centraal gecoördineerde opzet staan de veteraan en zijn of haar directe verwanten centraal. Diensten van het LZV liggen op het vlak van intake en maatschappelijk werk, laagdrempelige onder- steuning en meer gespecialiseerde hulpverlening, van enkelvoudige behandelingen tot topklinische zorg (zie ook pag. 24 en 25).


http://www.lzv-groep.nl/ 14


In de verslavingszorg biedt bijvoorbeeld Roder- Sana op veteranen gerichte zorg (zie ook pag. 26 en 27). Maar voor specifiek christelijke verslavingszorg en hulpverlening zijn er orga- nisaties als Teen Challenge (TCN) actief. Teen Challenge wil (jonge) mensen bekendmaken met Jezus en hen helpen ‘Hem te volgen’. Dit doet zij onder meer door middel van christe- lijke verslavingszorg. Teen Challenge heeft een rehabilitatiecentrum (de Spetse Hoeve) voor mannen en ook veteranen. Zo vermeldt TCN dat de 36-jarige Dutchbatter Marcel van zijn verslaving is afgekomen. ‘Na terugkomst uit Joegoslavië kreeg ik niet voldoende nazorg. Ik ben verslaafd geraakt aan drugs en alcohol. Maar nu na 17 jaar, ben ik verslavingsvrij. Dit is dankzij God en Jezus en de Spetse Hoeve. Ik rook niet meer en ik voel me als herboren.’


Zorgen met zorg Uiteraard is bovengeschetst aanbod bij lange na


niet volledig en in de komende jaren zullen er ongetwijfeld veel zorginitiatieven bij komen. Ook zullen er zorgaanbieders afvallen, hoe goed bedoeld ook, zo gaat dat nu eenmaal in een marktsituatie. Zolang maar niet uit het oog verloren wordt dat de zorg voor de veteraan met zorg wordt aangeboden.


MEI 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64