This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 4R01 Reünie VOMI Utrecht-


’t Gooi.


Datum: 21 mei 2013. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: W.L.J. Viehoff, tel: 030- 2881530.


4R02 Regiment Infanterie Johan Willem Friso Bataljons, 1-1 RI Drenthe, 1-9 RI Fries- land, 1-6 RI 403 BI Noorder- licht en 1-4 RI Ramskop. Datum: 22 mei 2013. Locatie: Johannes Post- kazerne te Havelte. Info: D.J .v. Duuren, tel: 0521-347121, e-mail: d.j.v.duuren.01@mindef.nl en aanmelding: 44 Painfbat JWF, Sectie S1/Reünie, Antwoordnummer 136, 8330 KA Steenwijk, e-mail: ha.beekman.01@mindef.nl, website: www.jwfvereniging.nl


4R03 Reünie alle (oud-)mari- niers en hun partners die in Nieuw-Guinea zijn geweest en (bij voldoende ruimte) ook voor militairen van andere krijgsmachtdelen die in Nieuw- Guinea gediend hebben. Datum: 22 mei, 26 juni en 25 juli.


Locatie: Mariniersmuseum Rotterdam te Rotterdam. Info en aanmelding via e-mail: info@mariniersmu- seumrotterdam.nl, website: www.mariniersmuseumrot- terdam.nl


4R04 Reünie Vredesmissie Veteranen Koninklijke Lucht- macht.


Datum: 1 juni 2013. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding: Herman Janssen, tel: 0485-521496, e-mail: secretariaat.vmvklu@ gmail.com


4R05 Reünie OVW-Bataljon Kennemerland 2-4 RI. Datum: 7 juni 2013. Locatie: restaurant Jin-Lai te Haarlem.


Info: E. Pereboom, tel: 036- 8448554 of D. Ypma, tel: 0251-374335.


4R06 Reünie 2e peloton Delta Compagnie 80-04 (Libanon 2e cie Alpa Compagnie). Datum: 8 juni 2013. Locatie: Inloophuis de Tref- fer te Eindhoven. Informatie en aanmelding: zie facebookpagina 2e pelo- ton Alpha cie 80-04 of via e-mail:


dolf@dolfpigmans.nl


4R07 Reünie 322/RF Squadron, voor (oud-)leden inclusief partners/familieleden. Datum: 12 juni 2013. Locatie: vliegbasis Leeuwar- den.


Info en aanmelding: Reünie- commissie 70 jaar 322, Post- bus 21050, 8900 JB Leeu- warden, tel: 058-2346433, e-mail: m.bolluijt@mindef.nl


4R08 Reünie VOMI Noord- Brabant Oost.


Datum: 13 juni 2013. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info: J. v.d. Ham, tel: 013- 5400380, e-mail: vomi.nbo@veteranen.nl


4R09 Reünie oud-PG beman- ning 1987/1988, Hr.Ms. Maas- sluis, Hr.Ms. Hellevoetsluis en Hr.Ms. Urk.


Datum: 15 juni 2013 Locatie: De Dukdalf te Den Helder.


Info en aanmelding (bij voor- keur via e-mail): K. IJzen- doorn, Dijkschouwerslaan 69, 1785 HN Den Helder, tel: 0223-633496, e-mail: maheur8788@gmail.com


4R10 Reünie/saamhorig- heidsdag Koninklijke Marine, iedereen die bij de marine werkt of heeft gewerkt, is welkom: veteranen, post-actief personeel en actief dienend personeel.


Datum: 20 juni 2013. Locatie: Nieuwe Haven te Den Helder. Info en aanmelding (actief dienend personeel en vete- ranen ontvangen een uit- nodiging) website: http:// reunieplanners.nl/index. php/reunieplanners/tickets- bestellen/saamhorigheids- dag-koninklijke-marine/ evenement/10


4R11 Reünie Vereniging Vete- ranen Grenadiers en Jagers, voor veteranen Grenadiers en Jagers. Mei 1940, Ned.-Indië, Koude Oorlog t/m laatste ernstinzetten.


Datum: 6 juli 2013. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.


Info en aanmelding: 11 LMB AASLT ‘7 Dec’, Reünie VVGJ, MPC 43 G, Bureau Veteranenzaken, Postbus 9208, 6800 HK Arnhem of via de website www.gardere- gimentgrenadiersenjagers.nl


4R12 Reünie 11 Luverdcie Samarinda RvH. Datum: 12 juli 2013. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.


Info: SMO STSTCIE 11 LMB Peter Ferrando, tel: 06-46021349, e-mail: pce.ferrando@mindef.nl of KPL1 STSTCIE 11 LMB Menno van Bremen, tel: 06-50233914, e-mail: m.v.bremen@mindef.nl


4R13 Reünie BBE/UIM, voor alle actief en niet-actief zijnde BBE, UIM en ETS/VTS opgeleide personen en personeel dat geplaatst is geweest bij de BBE-M en/of UIM.


Datum: 31 augustus 2013. Locatie: Van Braam Houck- geestkazerne te Doorn. Info en aanmelding (vóór 1 juli): e-mail:


bbereunie@gmail.com


4R14 Reünie 1 (NL) UN Signal Battalion, voor actieve en postactieve militairen die bij dit verbindingsbataljon heb- ben gediend, incl. partner. Datum: 7 september 2013. Locatie: Gen-maj Kootka- zerne te Garderen, Stroe. Info en aanmelding (vóór 1 juni, per e-mail): Tom Boersma, tel: 0514-523138, e-mail: thboersma@hotmail. com, website: website www.signalbn.nl


Herdenkingen 4H01 Herdenking gevallenen


Regiment Verbindingstroepen. Datum: 23 mei 2013. Locatie: Bernhardkazerne (gebouw R) te Amersfoort (aankomst: vanaf 13.50 uur, aanvang: 14.30 uur). Info: G. Nieboer, tel: 06-13462570, e-mail: g.nieboer@mindef.nl, website: www.verbindingsdienst.nl


4H02 Herdenking Provinciaal Indië-Monument Groningen. Datum: 4 juni 2013. Locatie: begraafplaats Selwerderhof te Groningen (aanvang: 14.30 uur, einde: 15.45 uur). Info: Stichting Veteranen en Postactieve militairen Groningen (SVPG), E.K. Hansen, tel: 050-8503837 of 06-29386449 of G. Tigche- laar, tel: 050-5775818.


4H03 Herdenkingsdienst Sterre der Zee Bataljon 3-14 RI (7 dec div).


Datum: 15 juni 2013. Locatie: gemeenschapshuis La Rochelle te Roggel (aan- vang: 14.00 uur, ontvangst vanaf 12.00 uur).


Info: Jo Arndts, tel: 0032- 89715132, e-mail: johannes. arndts@telenet.be of: Jan van Boeijen, tel: 0492-666081, e-mail: boeijen75@zonnet.nl


Tentoonstellingen


en musea 4T01 T/m 29 september is de tentoonstelling Ver- halend Verleden te zien in het Mariniersmuseum. Deze


MEI 2013 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64