This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUWFOTOBOEK CHECKPOINT-FOTOGRAAF MARTIN ROEMERS De ogen van de oorlog Tekst en foto’s: Martin Roemers


Karl Chromik (Duitsland, 1922) A 42


lles was opeens zwart. Ik had geen pijn, maar voelde iets op mijn borst. Ik hoorde een vriend zeggen: “Karl gaat het niet redden.” Ik kreeg een visioen. Ik zat op een wolk en zweefde omhoog. Ik hoorde harpmuziek en zag sterren en een poort. Toen was het weg en kwam ik bij. Ik had tien weken in coma gelegen. Het gebeurde op mijn verjaardag, 28 november 1942, tussen de rivier de Don en Stalingrad. We wilden ervandoor gaan, maar we waren omsingeld door de Russen. Ik ben zwaarge- wond geraakt en blind geworden door splinters, ik weet niet waarvan.


Mijn moeder had nog tegen mij gezegd: “Jongen, kom weer thuis, maakt niet uit hoe.” Negen jaar ben ik in behandeling


geweest en ik ben 38 keer geopereerd aan mijn been, borst, buik en huid.


Na de oorlog heb ik mijn vrouw leren kennen. Zij kwam uit Russische gevangenschap. Ze heeft twee jaar onder de grond gewerkt in een Siberische kolenmijn en kwam thuis met een stoflong. In 1994 is zij overleden.


Maar het leven gaat door en ik ben gelukkig. Ik wandel graag in het park. Natuur is voor mij het beste medicijn. Wie van de natuur geniet, heeft wil tot leven. Ik speel schaak tegen mezelf of met het personeel in het tehuis voor oorlogsblin- den waar ik woon. Ik zoek altijd contact met andere mensen, dat vind ik belangrijk. Maar ik blijf op afstand van de vrou- wen, want ik wil ook een beetje rust.


MEI 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64