This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranenlezing in Madurodam


“Het resultaat is waar het uiteindelijk allemaal om draait”, aldus Michiel Herkemij, die op donderdag 11 april in Madurodam als hoofdspreker de Veteranenlezing 2013 voor zijn rekening nam. Hij duidde hiermee op de kwaliteit die de veteraan gewend is te leveren als het gaat om het volbrengen van zijn missie. Dit is volgens Herkemij in het bedrijfsleven niet anders, omdat daar ook gewoon iedere maand weer resultaten moeten worden geleverd.


De veteranenlezing heeft in 2013 het thema Veteranen op de arbeidsmarkt. Met deze jaarlijkse lezing wil het Veteranenin- stituut relevante thema’s belichten die spelen in het vetera- nendomein en vanuit een specifieke invalshoek de publieke aandacht en waardering voor veteranen bevorderen.


Profileren


Michiel Herkemij (foto), een voormalig topman van bedrij- ven als Douwe Egberts, Campina en Heineken, had er ogen- schijnlijk geen enkele moeite mee om de ene na de andere eigenschap op te noemen die veteranen door hun militaire opleiding en hun ervaringen in de uitzendgebieden uitermate geschikt maken voor het bedrijfsleven. Zijn verhaal bijvoor- beeld over de pogingen om bier te produceren en op de markt te brengen in Nigeria, lijkt inderdaad op verhalen over een moeilijke uitzending, gezien de volhardendheid en het impro- visatievermogen die hiervoor vereist waren. Herkemij was blij dat hij bij dit soort klussen terug kon vallen op wat hem als luitenant ter zee bij de Koninklijke Marine was bijgebracht. Hij onderstreepte nogmaals dat het wel zaak is van de vete- raan zelf om zich met zijn uitzendervaringen te profileren. “Anderen doen dit niet voor u!”


Kracht


Herkemij werd in Madurodam voorafgegaan door drie spre- kers die allen veteraan zijn en ook volop in het bedrijfsleven meedraaien. De aftrap werd verricht door Bart Noordzij die na zijn uitzendingen naar Afghanistan benaderd werd voor een functie bij APM Terminals. Hij merkte op dat voor hem als ‘Limburgse infanterist’ de zeevaart en de havenlogistiek volkomen onbekend waren, maar dat juist de vaardigheden opgedaan tijdens zijn militaire loopbaan zorgden voor prima aansluiting. Zijn motto ‘niet managen, maar leidinggeven’, waarbij leidinggeven vooral gaat over ‘inspireren en motive- ren’, kwam sterk over het voetlicht.


Alfred de Weert, in het dagelijks leven directeur marktont- wikkeling Randstad Nederland, wees ook op een punt dat voor veteranen die zich op de arbeidsmarkt gaan begeven van groot belang kan zijn. “Blik terug als groep, kijk vooruit als individu”, was een kernachtige en voor iedere veteraan her- kenbare en bruikbare aanwijzing. Het woord veteraan wordt dan misschien wel geassocieerd met ‘oud’, maar het begrip ‘militair’ staat volgens De Weert ook juist voor ‘kracht’. “Maak daar gebruik van”, was zijn devies. De laatste van de drie inleiders was Peter van Egdom, die na achttien jaar als officier gediend te hebben bij de Koninklijke Marine een leidinggevende functie aannam bij Capgemini. Deze keuze, en dat onderstreepte hij, was vooral ingeven door de kernwaarden van dat bedrijf, vanwege de samenwerking, teamgeest en informele sfeer die aansloten bij wat Van Egdom bij Defensie was gewend en zo had gewaardeerd. Hij sloot zich aan bij de andere sprekers door te beamen dat veteranen zich er bewust van moeten zijn dat hun militaire eigenschappen en ervaringen ook op de civiele arbeidsmarkt van toegevoegde waarde zijn en dat veteranen zich daarmee zelf moeten onder- scheiden in hun sollicitaties en andere contacten. (GA)


Vfonds, thuisfrontorganisaties en Vi steunen interviewproject thuisfront


Het thuisfront is onlosmakelijk verbonden met de militair op uitzending. Drie voormalig interviewers van het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) besloten een interviewproject op te zetten voor thuisfrontverhalen. In eerste instantie richten zij zich op partners van veteranen die al eerder voor het interviewproject zijn geïnterviewd. Ze zoeken momenteel naar partners van veteranen van verschillende missies (bijvoorbeeld Bosnië, Irak, Afghanistan) die bereid zijn te vertellen over hun leven thuis tijdens de missie en de periode daarna. Deze interviews voegen belangrijke informatie toe aan de reeds bestaande veteranenver- halen en kunnen in combinatie gebruikt worden voor onderzoek. (AvdV)


Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u een e-mail sturen naar: thuisfrontinterviews@veteraneninstituut.nl MEI 2013 53


Foto: Karin Stroo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64