This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 4P01 Nico de Haan zoekt


onderofficieren die van okt 1957 tot nov ’58 gelegerd waren in de Palmkazerne te Bussum, ingedeeld bij de C-batterij van de 117e afd. Zware LuA mobiel. Kapitein Willems was de toenma- lige batterijcommandant.


bij de Medische Dienst van de 3e Groep Geleide Wapens. Hij voetbalde met een aantal militairen en bur- gers bij TuS Rot Weiß Schie- der, Schieder-Schwalenberg o.l.v. trainer Karl-Heinz Beckmann. I.v.m. het 100- jarig bestaan van de club wordt op 9 november een


reünie van post 7.4 (staf) Charlie 1983 Maydal Zoun R.C. Moerman, R.G. Laros, A.J. Klaasman, M.D. de Wit, R.F.M.A. Duchateau, M. Ettema en Bert Jansen. Reacties: G. Martens, Eikenhout 22, 3991 PN Houten, tel: 030-2939674 of 06-49347133, e-mail: martens.g@kpnmail.nl


4P05 Joop Cornelisse, dienst- plichtig marinier 1946-’48, zoekt contact met Kees Eel- hout (destijds woonachtig in Alkmaar). Cornelisse was bevriend met Eelhout (mid- den met gitaar) tijdens zijn


Schrader heeft gewoond op Winde 57, 8265 EG Kam- pen, tel: 05202-19450, maar op dit adres woont hij niet meer. Reacties (Engelstalig): D.P. Uring, Jln Kramat no 20 Rt 007 / Rw 04 Ulujami, Pesangrahan, Jakarta Selatan, Indonesia, 12250, e-mail: davidpieteruring@yahoo.co.id


Op 17 nov ’58 stortte een straaljager op de Palmka- zerne in Bussum neer. Acht dienstplichtigen overleden en vele raakten gewond. De meeste kaderleden op de foto hebben dit daadwerke- lijk meegemaakt: H. Ferment, C. van Dalen, W. Harzing, B. Zweering, P. Borsje, Ferry Lozen, Wim Graumijer, Aad Praat en Henk Holtz. Reacties: N. de Haan, Veenendaalplein 13, 1185 DD Amstelveen, tel: 06-13731499 of 020- 6446482.


4P02 Henk Volders zoekt een foto van sgt-maj P.J. Debie. Debie maakte destijds deel uit van 3 MP III en was gele- gerd te Palembang en later in Tandjong Pinang. Reac- ties: H. Volders, Navolaan 15-14, 9501 VJ Stadskanaal, tel: 0599-614670, e-mail: h.volders@telfort.nl


4P03 Hans van Loon heeft tijdens zijn dienstplicht als KVV’er in Blomberg gediend


54 MEI 2013


reünie gehouden. Hij zoekt uit 1968-’73 zijn medespe- lers en dienstkameraden Herman Beijen (burger in de korporaalsmess 3 GGW), Jan Visser (burger in de korporaalsmess 3 GGW) en Dirk Jonkheim (kok 3 GGW). Reacties: H. van Loon, Piet Prinsstraat 40a, 1271 XE Huizen, tel: 035-5255729 of 06-20253080, e-mail: h.vanloon@telfort.nl


4P04 Gerard Martens zoekt in verband met een op 28 september te organiseren


diensttijd in Ned.-Indië. De foto is genomen in Soera- baja. Reacties: mr en mrs J.S. Cornelisse, Unit 4, 44/46 Pohlman St., Southport 4215, Queensland, Australia, tel: 61.07.55282226.


4P06 David Pieter Uring zoekt zijn opa Hermanus Jacobus Schrader (geb 28 mrt 1909). Schrader diende als ltn-kol bij het KNIL. Hij was getrouwd met Oebung Ding (oma) en zij hadden twee kinderen. Theresia, Urings moeder en Janeman (oom).


4P07 Gerard Vos zoekt oud- collega H. Damen. Damen diende bij Dutchbat van 1 feb 1994 t/m 1 aug ’94 zijn rang was kpl. Reacties: G. Vos, tel: 06-28855218, e-mail: g.vos73@upcmail.nl


4P08 Bert Hooghoudt (49) zoekt contact met oud- Indiëgangers die zijn opa Ernst A. Lüder hebben gekend en met hem in Indië hebben gewerkt. Lüder was Neder- lander en is geboren in 1892, hij was dus al van middel- bare leeftijd in de jaren ’30-’50. Hij heeft zowel vóór als na de oorlog administra- tieve taken verricht voor het KNIL, tot ’41 in de rang van kapitein in Padang en Ban- doeng en vanaf ’46 (tot ’50?) als majoor/overste in Ban- doeng. Tijdens de oorlogsja- ren heeft hij gewerkt aan de Birmaspoorlijn. In 1952 is hij in Nederland overleden. Reacties: B. Hooghoudt, tel: 06-53490126, e-mail: bert.hooghoudt@hetnet.nl


4P09 Hans Wals zoekt naar de ware gegevens omtrent de dood van zijn schoonvader P. Heukelom op Makassar in aug 1950. Sgt Heukelom


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64