This page contains a Flash digital edition of a book.
volgens Wecke de Wereld Zorg A


ls er iets zorg behoeft, dan is het wel de zorg. ‘Zorg dat je erbij komt’, bij de zorg als patiënt dan wel als zorgver-


lener, want het is een aflopende zaak. De zorg wordt kennelijk onbetaalbaar als er geen ingrijpende en structurele maat- regelen worden getroffen. De zorg is een zorgelijke aangelegenheid als het waar is dat de kosten van de zorg alleen maar toenemen en zelfs een goedlopende economie – die we (nog) niet hebben – dat niet kan bijhouden. Mensen worden ouder en hoe ouder, hoe duurder de zorg. Volgens berekeningen kost de zorg in de laatste levensjaren vijftien keer meer dan de zorg voor een gemiddeld gezond mens. Wat te doen? Kennelijk zijn we nu, en straks al helemaal, met veel te veel bejaarden. Een oplossing is uiteraard minder oudjes en meer jonge mensen. Maar in Nederland bijvoor- beeld ‘veelmeerkindgezinnen’ bij wet verplicht stellen, is een maatregel waar met zekerheid geen parlementaire meer- derheid voor te vinden is. Maar wellicht dat het aantal militaire zorgbehoeftigen in de toekomst in elk geval minder zal worden. Een geluk bij een ongeluk is immers de bezuiniging op en in feite inkrimping van de krijgsmacht. We gaan


Voor het aan mijn hart te besteden geld zouden honderden kinderen elders in de wereld schoon drinkwater kunnen krijgen


in de toekomst aan minder ‘vredesope- raties’ meedoen en ook dat scheelt weer zorgbehoevende militairen na afloop. En als straks de drones veel handwerk van onze militairen hebben overgenomen, zal het helemaal meevallen. Misschien alleen nog een aantal leunstoelpiloten, van wie maar een klein percentage voor langere tijd in de war zal raken bij het nadenken over hun professionele video- game. Je kunt inderdaad enige bekom- mernis hebben met het te liquideren slachtoffer en helemaal met de toeval- lige omstanders, maar zelf loop je geen enkel risico, behalve na vijf uur vergeten de boodschappen bij Albert Heijn te doen. En dat was hetgeen je vrouw je nog wel zeer nadrukkelijk had opgedra- gen. Ingrijpende sancties kunnen dan in een klein hoekje zitten. Het beste is een beroep op de huidige bejaarden te doen om in verdergaande solidariteit met de rest van de bevolking een paar jaar eerder afscheid van dit ondermaanse te nemen. Zouden bekende politici, eenmaal met wacht- geld of al jaren gepensioneerd, niet het goede voorbeeld kunnen geven? En wat te denken van hen die zich hun leven- lang in feite onrechtmatig verrijkt heb- ben door in de zorg te hoge slarissen en bonussen binnen te halen? Al die lie- den, die legale diefstal pleegden en ple- gen in de zorg, zouden we per verplich- tend referendum naar de andere wereld


moeten verwijzen. Misschien ook een bonus uitloven voor wie in dezen het voorbeeld geeft? Een aanmoediging of straf is nodig, want uit zichzelf zullen ze het aardse veld niet ruimen. Neem nu mijn persoon: ik ben inmiddels 81 jaar. Natuurlijk maak ik mij wijs dat ik onmisbaar ben (en dat is ook zo) en dus mijn fulltime vrijwilligerswerk einde- loos kan en moet voortzetten. Voorzien van een ingebouwd apparaat blijft mijn hart functioneren. Het ding is na vijf jaar trouwe dienst aan vervanging toe. Voor een aantal tienduizenden euro’s wordt er een nieuw apparaat voor in de plaats gezet. Een nieuwe aanjager voor mijn pomp: goed voor mij en vooral voor de portemonnee van de medische indus- trie. Het ding kan dan weer vijf jaar mee en zal onverwoestbaar zijn werk doen. Mijn cardioloog deelde enthousiast mee: “Zelfs als u overleden bent, uw hart blijft het wel doen.” Of moet ik er maar van afzien? En zo een eigen bijdrage tot behoud van de zorg in ons vaderland leveren? Voor het aan mijn hart te beste- den geld zouden honderden kinderen elders in de wereld schoon drinkwater kunnen krijgen en nog een prik tegen ziekten die bij ons allang uitgebannen zijn. Of moet ik er toch maar van uit- gaan dat de ellende in de wereld mij een grote zorg zal zijn?


Drs. Leon Wecke is docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en oud-directeur van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken.


MEI 2013


23


Column


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64