This page contains a Flash digital edition of a book.
ik je helpen?’


kunt voorkomen en dat je komt tot schaalvergroting en landelijke dek- king waardoor alles veel effectiever en efficiënter wordt. Een voorbeeld: veel verenigingen kennen het feno- meen ‘veteranenhelpers’. Vaak zijn dat zelf veteranen die op allerlei gebied als eerste aanspreekpunt voor hun collega’s fungeren. Wat we al enige tijd doen, is deze veteranen- helpers centraal een korte opleiding geven zodat ze weten wat ze wel en wat ze zeker niet moeten doen. Een nuldelijnshelper is namelijk niet opgeleid om daadwerkelijk zorg te verlenen. Zelfs in het geval dat een professionele hulpverlener zich inzet als nuldelijnshelper, dan wordt hij niet geacht zorg te verlenen, maar door te verwijzen naar het Centraal Aanmeldpunt van het Veteranenin- stituut. Het is ook niet de bedoeling dat binnen dit project mensen zich gaan bezighouden met zaken als daadwerkelijke schuldsanering of sociaal-juridische hulpverlening. Als gezegd, het gaat om het terzijde staan en de wegwijzerfunctie en daarom is de standaardreactie op een vraag om hulp: veteraan, hoe kan ik je helpen?’’


Programma


Noordzij, die aanstaande juni terugtreedt als voorzitter van het VP, vervolgt dan: “Om alle do and don’ts helder te krijgen, is samen met Stichting de Basis en Stichting Arq een opleidingsprogramma ont- wikkeld. Als belangstellenden dat


Voorzitter Veteranen Platform Leen Noordzij (l) en directeur van het vfonds Ton Heerts bij inloophuis de Treffer in Eindhoven.


MEI 2013 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64