This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Prins Bernhard


Prins Bernhard heeft inderdaad gescho- ten, aldus de 92-jarige oud-infanterist Gerard Hillenaar (Checkpoint 3-2013). Wederom worden de prins heldendaden toegedicht, terwijl er documentatie te over is die juist het tegendeel beweert. Zou het niet beter zijn om over de prins niets meer te zeggen en te schrijven, om hem in vrede te kunnen laten rusten. Bovendien, schieten op vliegtuigen met een machinepistool heeft niets met heldhaftigheid te maken, het is alleen maar oerdom! Je vestigt de aandacht immers op je eigen positie en lokt repre- saille uit. Een domme actie dus, want vliegtuigen hebben meestal grotere bom- men en mitrailleurs. Als je niets beters hebt dan een machinepistool is het daarom wijzer om je ‘gedeisd’ te houden en dat heeft niets met lafheid te maken, alleen met militair technisch/tactisch denken. Wanneer de gebeurtenis inder- daad ooit heeft plaatsgevonden, is dat zo belachelijk, dat het daarom beter is om er nooit meer over te spreken.


J. Mac Mootry, Leersum


Prins Bernhard (2) De Telegraaf bakt ze weer eens bruin. In de editie van 12 april wordt het verhaal van meidagenveteraan Gerard Hillenaar in Checkpoint 3-2013 aan- gehaald als ‘bevestiging’ dat prins Bernhard tijdens de strijd om de resi- dentie op 10 mei 1940 werkelijk op Duitse vliegtuigen heeft geschoten. Een algemeen bekend feit waaraan nooit gegronde twijfel heeft bestaan. Ook wordt deze episode aangeduid als het begin van de bezetting. Maar die begon pas na de capitulatie, op 14 mei.


R. Strikwerda, Meppel


Herdenking Roermond (3) Hoe onverzoenlijk moet je zijn om stampij te maken wanneer men zoals


Prins Bernhard tijdens het defilé in Wageningen op 5 mei 2004. Foto: WilliamMoore


in Vorden bij de jaarlijkse Dodenher- denking op 4 mei ook langs de graven van enkele Duitse militairen, gewone dienstplichtigen, wil lopen. Alsof zij de Holocaust persoonlijk op hun geweten hadden. Bedenk daarbij dat omgekomen geallieerde oorlogsvliegers wier licha- men hier te lande waren geborgen, des- tijds door de Duitsers met militaire eer werden begraven, al zaaiden hun mis- sies ook dood en verderf in de Heimat.


R. Strikwerda, Meppel


Kracht tatoeages De heer van Berkel geeft in Checkpoint 3-2013 te kennen dat tatoeages kracht geven bij de verwerking van hetgeen hij in Libanon heeft meegemaakt. Ik echter ben er ten volle van overtuigd dat er een veel betere bron is waaraan men zijn kracht kan ontlenen: het geloof in de hemelse vader. De bijbel vermeldt in psalm 23 onder meer het volgende: ‘De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ (vers 1). ‘Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden’


Correctie


Checkpoint 3-2013 Witte anjer als eerbetoon aan


Veteranen (pag. 52)


De opbrengst van de Kinderanjer- actie 2012 is niet besteed aan een speciale dag voor jonge kinderen van veteranen op 27 april. Die dag ging niet door. De opbrengst wordt nu besteed aan een speciaal programma voor jonge kinderen op de BNMO-gezinsdag op 6 juni.


MEI 2013 41


(vers 3). ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u (de Heer) bent bij mij’ (vers 4). ‘Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven’ (vers 6). Heer van Berkel, ik bid u toe uw rechterkuit maar onaan- getast te laten en deze woorden te laten ‘graveren’ in uw hart. U zult er echt baat bij vinden!


Tjalling Kamstra, Harderwijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64