This page contains a Flash digital edition of a book.
Maxime Verhagen


Maxime Verhagen (14 septem- ber 1956, Maastricht) is vanaf 1 juli 2013 als voorzitter verbonden aan Bouwend Nederland. Voor- heen was hij onder meer Twee- de Kamerlid, minister van Bui- tenlandse Zaken, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vicepremier. Be- gin januari 2012 maakte hij be- kend dat hij de politiek later dat jaar zou verlaten, om zich te gaan inzetten voor ondernemerschap.


Asfaltdag 2013


Dinsdag 10 december, De Flint, Amersfoort


Kwaliteitsverhoging, uitvoerings- methoden, duurzaamheid en kos- tenreductie, zomaar enkele van die velden die overal aandacht krijgen en tot innovaties leiden, dus ook in de bouw. Ontwikke- lingen die binnen het vakgebied vaak snel worden opgenomen en als normaal worden beschouwd. De omvang en invloed vallen pas op als je er als relatieve buiten- staander kennis mee maakt. Bij- voorbeeld als je voorzitter wordt van Bouwend Nederland. Dan blijkt dat de asfaltbranche een boeiende wereld is met veel be- weging op tal van beleidsvelden.


Xxx


Maxime Verhagen is spreker tij- dens de Asfaltdag, het jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen betrokken bij asfalt, wegenbouw en mobiliteit. Het programma be- staat uit een groot aantal korte lezingen en een expositie waar bedrijven hun ontwikkelingen pre- senteren. Organisatie: de VBW (Vakgroep Bitumineuze Werken) van Bouwend Nederland en Eu- robitume.


Meer informatie: www.asfaltdag.nl Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72