This page contains a Flash digital edition of a book.
HOLLANDIA SERVICES Infrastructuur in betrouwbare conditie.


Hollandia Services kenmerkt zich door haar fl exibiliteit en expertise op het


gebied van bewegend staal. Met onze 24-uursservice waarborgen onze vakspecialisten de


bedrijfszekerheid en daarmee de beschikbaarheid van uw object(en).


Als zelfstandige business unit van Hollandia waarborgt Hollandia Services de optimale technische conditie van infrastructurele objecten als:


• Bruggen • Sluizen • Stuwen


De beschikbaarheid voor de gebruiker staat hierbij centraal. Kernwoorden hierbij zijn snelheid, transparantie en een innovatieve aanpak.


Kennis en advisering De specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en hydraulische aandrijftechnieken binnen de natte infrastructuur maakt ons een sterke partner.


Graag bepalen wij samen met beheerders zoals Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Private Partijen de juiste onderhoudsstrategie. Hollandia Services is ook inzetbaar voor complexe en omvangrijke onderhoudswerken.


Activiteiten


Met als missie het in goede conditie houden van de natte infrastructuur, kent Hollandia Services drie hoofdactiviteiten:


• Beheer & Onderhoud • Revisie- & renovatieprojecten • Storingen & Calamiteiten


Van probalistisch onderhoud aan de Maeslantkering tot het inspecteren van een kleine ophaalbrug, Hollandia Services is de deskundige partner voor zowel vast als variabel onderhoud.


Vacatures Voor uitbreiding van ons team zoeken wij ervaren en enthousiaste collega’s op zowel E als WTB-gebied: projectmana- gers, maintenance- en projectengineers, contractmanagers en uitvoerders!


E : services@hollandia.biz I : www.hollandia.biz/services


HOLLANDIA SERVICES Postbus 12 2920 AA Krimpen aan den IJssel T 0180 - 540 518 www.hollandia.biz/services OTAR MarktWijzer 2014 OTAR MarktWijzer 2014 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72