This page contains a Flash digital edition of a book.
Lekkerkerker Rotterdam B.V. Betrouwbaar en fl exibel


Bij Sloopwerken


Lekkerkerker Rotterdam kunt u terecht voor alle voorkomende deel of totaal sloopwerkzaamheden zowel in de utiliteitsbouw


als in de petrochemische sector. We beschikken over een uiterst modern machinepark en onze nieuw- ste machines slopen tot op grote hoogte.


Met onze hydraulische kranen, hamers, scharen, vergruizers, krakers, milieugrijpers en magneten, kan elke sloop in korte tijd worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de sloop, verwijdert de onderneming alle gevaarlijke en milieuonvriendelijke stoffen en materialen, zoals asbest, rookmelders, tl-lampen en dergelijke. Sloopwerken Lekkerkerker is uiter- aard gecertifi ceerd volgens de nieuwe norm SVMS 007. Wij hebben ons ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende bedrijven in ons vakgebied en hebben slopen tot een specialistisch vak gemaakt.


Verhuur aannemers materiaal U kunt natuurlijk ook bij Lekkerkerker Rot- terdam terecht voor het huren van rijpla- ten en draglineschotten. Op ons bedrijfs terrein van 25.000 m² vindt u slechts een klein gedeelte van onze voorraad van hon- derdduizend ton. Met moderne radiogra- fi sch bestuurde portaalkranen kunnen de benodigde materialen zeer snel geladen en gelost worden. In de verhuur bieden wij hetgrootste assortiment rijplaten! Voor de handel hebben wij zowel gebruikte, als nieuwe rijplaten en draglineschotten in di- verse specifi caties liggen.


Missie


Lekkerkerker Rotterdam B.V. staat al meer dan honderd jaar voor betrouwbaarheid, die wij uitstralen, beogen en naleven. Geen eendagsvlieg maar een betrouwbaar familiebedrijf waar een eerlijke kwaliteit hoog in het vaandel staat.


Branche


• Aannemen van sloopwerken • Verhuur van aannemers materiaal Informatie Huurtarieven


Productsoorten • Sloopwerken • Stalen rijplaten • Kunststof rijplaten • Draglineschotten • Asbestsanering • Bodemsanering


Actief in sector • Civiel


• Utiliteitsbouw • Industrie • Petrochemie


Lekkerkerker Rotterdam B.V. Vareseweg 125 50 OTAR MarktWijzer 2014


3047 AT


Rotterdam


www.lekkerkerker.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72