This page contains a Flash digital edition of a book.
Slurink specialistische infra


Kunstwerken spelen een cruciale rol in de infrastructuur van ons wegennet.


Het belang van het veilig begaanbaar en berijdbaar houden van bruggen,


tunnels en viaducten is enorm. Zo ook


bijzondere verhardingscon- structies in


wegen en terreinen.


Specialist pur sang Vanwege onze passie voor specialistische infra, onze kennis en ervaring, onze oplossingsgerichtheid, bieden wij effi ciënte, duurzame en pasklare oplossingen met de beste prijs-kwaliteitverhouding.


Activiteiten: Kunstwerken


• Beton- en staalbescherming • Reparatie en onderhoud van beton • Slijt- en antisliplagen • Dilatatieconstructies • Voegovergangen


Specialistische verhardingen • Gietasfalt


• Combinatiedeklagen • Betonprint en gefi gureerd beton • Parkeerdakafwerkingen Certifi caten


• BRL 3201 “Handmatig verwerken van mortels en injecteren van beton” • NEN-EN-ISO 9001:2008 • VCA** 2008/5.1


Slurink specialistische infra Steenweg 63 4181 AK Waardenbrurg 58 OTAR MarktWijzer 2014


T 0418 - 653316


www.slurinkinfra.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72