This page contains a Flash digital edition of a book.
HERBOSCH-KIERE focust op nieuwe markten en complexe projecten


Al meer dan een eeuw speelt Herbosch-Kiere een belang- rijke rol binnen Europa bij bouwwerken in en rond havens, rivieren en maritieme omgevingen. Het gaat hierbij om het bouwen en afbreken van kademuren, steigers, offshore installaties, strand- en oeververdedigings- werken, bergen van schepen, baggeren. Een nieuwe markt omvat projecten binnen de maritieme hernieuwbare energiesector.


We zijn gespecialiseerd in zware hijswerken en hebben onder andere diverse bruggen boven water met succes afgebroken en geplaatst. Onze in-house vakmanschap stelt ons in staat om op maat gemaakte werkoplossingen te bieden. Hierbij leggen wij de focus op projecten die een hoge technische moeilijkheidsgraad hebben of met logistieke problemen kampen. Onze ingenieurs zijn vervolgens zeer goed in staat de klant van veilige, innovatieve en bovenal economisch voordelige oplossingen te bieden.


Herbosch-Kiere blijft ook investeren in maritiem materieel om de bestaande vloot te versterken en zo met de juiste midde- len het specifi eke werk te kunnen uitvoe- ren. In onze thuishaven Antwerpen hebben we een zeer betrokken werkplaats waar onze specialisten ons materieel onderhou- den volgens de hoogste vereisten. Deze werkplaats geeft ons de kans om gemak- kelijk projecten aan te nemen over de hele wereld.


Werkschip Albatros levert bijdrage aan offshore Windpark Het Karehamn Offshore Windmolenpark in Zweden is gelegen in de Baltische zee, ongeveer 6 km verwijderd van de kust. Het totale windpark produceert 48 MW met 16 Vestas V112 wind turbines, elk met een hoogte van 79,6m en met een indivi- duele capaciteit van 3 MW. Door de zeer rotsachtige zeebodem had het zelfverhef- fend schip ‘MPI Discovery’ moeilijkheden om daar zijn poten te positioneren voor


de bouw van de molens. Herbosch-Kiere kreeg de opdracht om met de Albatros per windmolen 6 platforms van grind op de zeebodem rond de fundaties te leggen zo- dat de poten van het verheffend schip, de ‘Charterer’shired MPI Discovery’, stabiel op de bodem konden staan.


De ‘Albatros’ is een evenwichtskraan wat hem bijzonder snel maakt. Daarnaast is het werkschip speciaal ontworpen voor het uit- voeren van baggerwerken tot 20m diep- te, het versterken van dijken en voor het nauwkeurig kunnen positioneren van zware elementen.


Dit laatste was een vereiste om deze op- dracht te kunnen uitvoeren.


Herbosch-Kiere T 062 888 78 39 www.herbosch-kiere.com 46 OTAR MarktWijzer 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72