This page contains a Flash digital edition of a book.
Overleg essentieel Dat goed overleg en het betrekken van de medewerkers essentieel is in dit pro- ject erkennen zowel Watzeels, als Van Duinen als Weerts. Watzeels voegt daar nog aan toe dat ook de afstemming en de selectie van de onderaannemers echt heel belangrijk is. “De glazen gevel bij- voorbeeld, de kwaliteitsvereisten zijn dermate hoog dat enkel de toppers in het vak dit aankunnen.”


ook om het werk wat prettiger te maken, bijvoorbeeld met betere keukenappara- tuur.”


Als een bevalling


De centrale sluit aan op het master- plan van de gemeente Maasschouw en maakt onderdeel uit van het havenfront. Weerts: “De centrale past daar goed in. Het verklaart deels waarom de to- ren eruit ziet, zoals hij er nu uitziet.” Ook Van Duinen is duidelijk trots op de Be- diencentrale. Hij woont zelf in de buurt en noemt het zeker een aanwinst. “De meeste omwonenden vinden het mooi, dat hoor je ook bij open dagen. Een en- keling vindt het niets. En bij zo’n gebouw is het: je vindt het prachtig of je vindt het niets.” Wel vond Van Duinen de bouw een intensief traject. Vooral de continue check of alles wat gedaan wordt inder- daad de beste oplossing is. “Op een ge-


geven moment kwamen we erachter dat mensen om in het nautisch centrum te komen door de bedieningsruimte zou- den moeten lopen. Normaal gesproken geen probleem. Maar wat als er een ca- lamiteit is? Dan wordt het heel druk in het nautisch centrum en geeft dat enor- me overlast voor mensen die de sluizen moeten bedienen. Daarom is er toch nog een aparte trap aangelegd.” Watzeels herkent het beeld en geeft aan dat het bij een bouwproces altijd moeilijk is om concreet voor ogen te hebben hoe iets eruit gaat zien en hoe een gebouw in de praktijk werkt. “Je kunt het vergelijken met een bevalling – mijn vrouw is zwan- ger, vandaar de beeldspraak. Een hele tijd lang zit er iets in de buik waarvan je een beeld hebt hoe het eruit komt te zien, maar als het kind er dan daadwer- kelijk is, is het toch weer anders dan je verwacht had – het ziet er nóg beter uit.”


Op dit moment is Besix bezig met de oplevering van het project. Ook Sie- mens, die verantwoordelijk is voor de in- stallatie van de centrale controle- en be- sturingstechnieken is nog volop aan het werk. Het terrein rondom het gebouw is inmiddels ingericht met afgeschermde parkings, een vijver en beplanting. Het team van Weerts, de mensen die de slui- zen bedienen, zit op dit moment midden in de migratie van de lokale posten naar de Bediencentrale. Als het allemaal goed draait, zit er straks een groep van acht operators in het bedieningscentrum. ’s Nachts zullen dat er vier of vijf zijn. Daar- naast zijn er gedurende de dag twee me- dewerkers in het nautisch centrum voor storingen of calamiteiten in waterhuis- houding. Weerts: “Zoals de planning er nu uitziet, gaan we medio februari de sluis van Maasbracht vanuit de centra- le bedienen.” Vervolgens komt er iedere drie maanden een sluis bij. Bedienpost Borgharen zal als laatste overgaan op bediening op afstand.”


WELKE SLUIZEN WORDEN STRAKS VAN DE REGIOCENTRALE BEDIEND?


Belfeld (3 sluiskolken en 1 stuw) Roermond (1 sluiskolk en 1 stuw) Linne (1 sluiskolk en 1 stuw) Heel (2 sluiskolken)


Maasbracht (3 sluiskolken en 1 pompgemaal)


Born (3 sluiskolken en 1 pompgemaal) Borgharen (1 stuw)


Maastricht (sluiskolk Bosscher- veld en 1 voedingsduiker)


Maastricht (de oude St-Servaasbrug)


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72