This page contains a Flash digital edition of a book.
Asphaltco NV Bent u klaar voor de winter?


Asphaltco is sinds 1922 een begrip in de


wegenbouwsector, zowel in waterdichting, burgerlijke bouwkunde als in geavanceerde polymeer- technologieën. Door zijn jarenlange ervaring beschikt Asphaltco over gespecialiseerde technische kennis in de


waterdichtingsbranche.


Zowel op het gebied van advisering als op het gebied van ontwikkeling en productie van hoogwaardige waterdichtingssystemen is Asphaltco de expert. Al een tiental jaren is Asphaltco leverancier van ASCO REPHALT in de Benelux. Met dit, gepatenteerd, reactief koud asfalt, worden de afgelopen jaren al op grote schaal beschadigingen in het wegdek gerepareerd. Door deze reactie heeft ASCO REPHALT een duurzaam karakter. Bij de ont- wikkeling van de nieuwe generatie ECO producten van de IKO group en meer bepaald bij de ontwikkeling van ASCO REPHALT werden de hoogste eisen gesteld.


Kiezen voor de moeilijke weg van de inno- vatie met de volgende doelstellingen:


• een volledig oplosmiddelenvrij, recycleerbaar en dus milieu vriendelijk systeem


• een stabiel product, snel en eenvoudig “koud” aan te brengen


• een lange levensduur, duurzaam


Met deze doelstellingen voor ogen is het evident dat er bij de ontwikkeling van het ASCO Rephalt systeem werd gekozen voor natuurlijke grondstoffen.


Waarom plantaardige oliën? Het gebruik van koolzaadolie (raapzaad- olie) is een van de oplossingen bij de nieu- we generatie ECO producten van de IKO group. Koolzaadplantjes worden niet enkel als biobrandstof gebruikt. Voor de wegen- bouwproducten van het Asphaltco gamma wordt koolzaadolie als gedeeltelijke ver-


vanger en bindmiddel van het bitumen ge- bruikt. Tijdens het groeiproces wordt CO2 (kooldioxide) opgenomen uit de lucht, on- geveer 9 ton per hectare bebouwde grond!


ASCO REPHALT en zijn voordelen: • Wordt gekenmerkt door een goede stabiliteit. Na uit- harden, komt hij overeen met een warm asfalt.


• Bestaat uit afbreekbare grondstoffen; hij is oplosmiddelenvrij en recyclebaar.


• Kan overdekt worden met een andere omhulde steenslag.


• Eenvoudige koude toepassing; één persoon kan de verwerking uitvoeren.


• Te gebruiken zelfs beneden -10°C. • Het tweede component - water - is overal beschik- baar.


• Snelle reaktie, snelle uitharding (+/- na 1 uur bij 20°C) waardoor het doorstromende verkeer snel kan worden vrijgegeven.


• Defi nitieve herstelling. • Kan gebruikt worden als herstelling in zones met zwaar verkeer.


• Ongelimiteerde dikte. • Vermindering van CO2 in de lucht per ton geprodu- ceerde Rephalt.


Asphaltco NV IKO D’Herbouvillekaai 80 2020 Antwerpen T +32 (0)2 251 84 00 www.asphaltco.com 34 OTAR MarktWijzer 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72