This page contains a Flash digital edition of a book.
GSB Een betrouwbare partner in de conserveringsbranche


Al meer dan 35 jaar is het GSB een begrip in de conser- veringsbranche. Met name is het bedrijf gespecialiseerd in het stralen en conserveren van grote staalconstructies en het uitvoeren van mul- tidisciplinaire projecten zo- als o.a. bruggen, booreilan- den, hoogspanningsmasten, sluiscomplexen e.d.. Naast het stralen en conserveren heeft het GSB zich de afgelo- pen jaren reeds diverse malen bewezen en weten te onder- scheiden middels het ontwik- kelen van toonaangevende en vooruitstrevende bereik- baarheidsvoorzieningen in de vorm van verrijdbare conser- veringsconstructies.


Het bedrijf is reeds vele jaren ISO en VCA gecertifi ceerd en sinds enkele jaren is het GSB ook in het bezit van het CO²-bewust certifi caat. Dit betrouwbare bedrijf beschikt over een groot aantal gemotiveerd en vakbekwaam personeel in vaste dienst. Kwaliteit, veiligheid en milieu staan hoog aangeschreven bij het GSB en middels cursussen wordt het per- soneel continue op de hoogte gehouden van de veranderende wet- en regelgeving en wordt tevens de vakkennis op peil gehouden.


De afgelopen jaren raakt het bedrijf steeds meer gespecialiseerd in het ontwerpen en construeren van tijdelijke doorwerkvoor- zieningen om op deze wijze het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Enerzijds betreft dit het compleet inpakken van een boog- constructie met behulp van steigermateri- aal waarmede complete tunnels in- en om de brug worden gebouwd en anderzijds betreft dit het creëren van gemotoriseerde conserveringsconstructies.


Onlangs heeft het GSB een tweetal con- serveringsconstructies ontworpen en ge- construeerd voor de brug bij Ewijk met de enorme afmetingen van 43 bij 12 me- ter. Dankzij deze werkwijze kan het equi- pement en de materialen adequaat worden gebruikt en heeft het personeel van GSB een goede toegang tot de werkomgeving. Voor de jaren 2014 en 2015 heeft het GSB reeds meerdere grote bruggen in opdracht waarvoor eveneens verrijdbare conserve-


G.S.B. Hermesweg 1 4051 BV OCHTEN T 0344 - 642924 www.gsb.nl OTAR MarktWijzer 2014 OTAR MarktWijzer 2014 43


ringsconstructies zullen worden ontworpen en geconstrueerd, om zodoende het ver- keer zo min mogelijk te hinderen en het mi- lieu zo min mogelijk te belasten.


Aanvullende informatie aangaande de overige facetten waarin het GSB werk- zaamheden uitvoert kunt u terugvinden op www.gsb.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72