This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooms Construction Solide sluizen, Sterke dijken, Veilige kusten


Waar velen bij asfalt direct denken aan strakke, zwarte wegen is er ook een soort asfalt dat op een andere manier wordt toegepast: asfalt in de waterbouw. Ooms Construction is hierin gespecialiseerd en heeft op dit vakgebied haar eigen producten ontwikkeld.


Dijk- en kustbescherming Voor het beschermen van dijken, kustgebieden en waterkeringen heeft Ooms Construc- tion verschillende oplossingen: gietasfalt, waterbouw asfaltbeton (WAB) en open steen asfalt (OSA). Tegen het zware beuken door de golven wordt een dijklichaam beschermd met een laag stortsteen gepenetreerd met gietasfalt. De dijk wordt verder bekleed met waterbouw asfaltbeton. De binnenzijde van de dijk wordt doorgaans bekleed met open steenasfalt om erosie van het binnentalud bij overstroming te voorkomen. Dit open steen- asfalt is een mengsel van grove steen met bitumen, die door zijn open structuur ervoor zorgt dat een dijklichaam zijn door de golfaanval opgebouwde overdruk juist door deze open structuur toch kwijt kan.


Gietasfalt


Gietasfalt is een robuust mengsel dat goed bestand is tegen golfslag. Gietasfalt wordt zowel boven water als onder water toege- past, bijvoorbeeld op plaatsen waar de bo- dembescherming van sluizen niet langer stevig genoeg is. Voor de toepassing van gietasfalt onder water, wordt gebruik ge- maakt van een verwarmde penetratienaald voor exacte positionering van het gietasfalt. Op grote werken wordt gebruik gemaakt van de opmenginstallatie HPM-02 van Hydraphalt. Deze installatie mengt het half- fabricaat met bitumen tot gietasfalt. De pro- ductie kan worden opgeslagen in een grote roerketel met verwarming, zodat op het mo- ment van laag water, direct gereed product beschikbaar is dat verwerkt kan worden.


Asfaltinnovatie in bodem- en oeverbescherming


Ooms Construction onderzoekt al jaren de toepassingsgebieden van asfalt voor zowel de wegenbouw als de waterbouw. In eigen laboratorium worden producten ontwikkeld en getest. Wetenschappelijke kennis, ook op het gebied van schademechanismen, en praktische ervaring leidden tot bijvoorbeeld de productie van asfaltmatten. Deze matten bestaan uit een speciaal mengsel van mas- tiek en steen en zijn een goedkope en snelle oplossing voor het beschermen van oevers en bodem tegen erosie. De matten kunnen in iedere gewenste afmeting en lengte wor- den geproduceerd, soms wel tot 30 cm dik, zodat deze ook uitermate geschikt zijn voor bodembescherming bij kades en in havens.


Ooms Construction bv Postbus 1 1633 ZG Avenhorn T 0229 - 547700 www.ooms.nl


OTAR MarktWijzer 2014 OTAR MarktWijzer 2014 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72