This page contains a Flash digital edition of a book.
Bakker Sliedrecht Groep De innovatieve systeem integrator


Bakker Sliedrecht is dé partner voor totaaloplossingen op het gebied


van maritieme en industriële elektrotechniek.


Het aanbod bestrijkt de volledige levenscyclus van complexe installaties.


Van deskundig advies, via engineering en projectuit- voering, tot een goede nazorg in de vorm van onderhoud, reparatie en revisie. Bakker Sliedrecht maakt deel uit van de PON groep, een internationale handels- en serviceorganisatie met meer dan


12.000 medewerkers en 78 vestigingen.


Infratechniek


Wij hebben ruime ervaring met systems engineering van systeemdelen van brug- gen, sluizen, stuwen en tunnels. Aan deze objecten worden strenge eisen aan be- schikbaarheid, veiligheid en doorstroming. Nieuwbouw en renovatie van elektrische-, aandrijf- en besturingssystemen worden dan ook uitgevoerd volgens de hoogste kwa- liteitseisen en SIL veiligheidsklassen. In de service- en onderhoudsfase vormt assetma- nagement de basis voor het beheersen van kosten, prestaties en risico’s gedurende de volledige levensduur van de objecten. Wij bieden multidisciplinaire onderhoudscon- tracten en service level agreements (SLA) en onderhoudsmodules voor beheer van infrastructuurinstallaties op afstand.


Renovatie


Bakker Sliedrecht is specialist in het renoveren en/of modificeren van be- staande hoofdverdelers, LS-verdelers en Motor Control Centers. Oudere systemen zoals Capitole 1, 3, 5 en 10, Metrocon en Metroform zijn nog volop in bedrijf. Met onze jarenlange ervaring met deze syste- men verlengen wij de levensduur en kunnen forse investeringen voor vervanging jaren worden uitgesteld. Ook voor modernere uit- voeringen bieden onze specialisten maat- werk oplossingen.


Bakker Sliedrecht Groep Postbus 25 3360 AA Sliedrecht


Innovatieve elektrotechniek Groen denken en maatschappelijk ver- antwoord ondernemen zijn voor Bakker Sliedrecht geen loze kreten. Zowel bij onze bedrijfsvoering als bij realisatie van projec- ten wordt gestreefd naar energiezuinige op- lossingen. Innovatie geven wij praktisch vorm door ontwikkeling van energiezuini- ge aandrijfsystemen met hybridetechnie- ken en inzet van ultracapacitors. Ook speelt Bakker Sliedrecht een belangrijke rol bij realisatie van hoog- en laagspanningsinstal- laties voor (offshore) windparken.


Automatisering en IT Een breed opgeleid team van software- engineers biedt merk onafhankelijke IT oplossingen. Software wordt vol- gens strak omlijnde procedures ontwor- pen en doorstaatexterne toetsing door Rijkswaterstaat glansrijk. Inzet van veilig- heids- PLC’s, power management, remote maintenance,video- en communicatiesys- temen en dynamische bebording zijn enkele voorbeelden van onze oplossingen.


Postbus 25 3360 AA Sliedrecht


T : 0184 - 436666 F : 0184 - 436688 E : info@bakker-sl.nl I : www.bakkersliedrecht.com


T 0184 - 436666


OTAR MarktWijzer 2014 www.bakkersliedrecht.com


OTAR MarktWijzer 2014 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72