This page contains a Flash digital edition of a book.
DUURZAAM HOUT IN DE GWW, DAT DOE JE GEWOON!


Duurzaam hout in de GWW


en bos behouden. Voor onze


kinderen en kleinkinderen. De toekomstige generaties.


Daarom!


PEFC wereldwijd: 253 miljoen ha bos 1 miljoen boseigenaren 16.000 bedrijven met een


handelsketencertifi caat


Een samenleving die gebouwd is op duurzaamheid biedt perspectief op een goede toe- komst. Ook voor de generaties die na ons komen. Om hun toekomst veilig te stellen die- nen wij, de huidige generatie, zo duurzaam mogelijk om te gaan met onder andere de bossen op onze aarde.


Gebruikt u al duurzaam gecertifi ceerd hout? Dan sluit u de gehele handelsketen met gecertificeerd hout op een duurzame manier, van bos tot en met damwand, brug, geluidscherm of gebouw. Uw vraag naar duurzaam hout motiveert boseigenaren om hun bosbeheer onder certificaat te brengen of te houden. Dat is goed voor klimaat, biodiversiteit en de mensen die voor hun bestaan van het bos afhankelijk zijn.


PEFC is het grootste duurzame bosbeheersysteem ter wereld en groeit nu vooral in Azië snel. Zelfs als een product of constructie niet 100% van hout met het PEFC keurmerk kan worden gemaakt, biedt het PEFC handelsketensysteem de mogelijkheid om hout met bijvoorbeeld FSC keurmerk bij te mengen. PEFC en FSC tezamen kunnen vrijwel altijd voor 100% duurzaam hout zorgen in een product of project. Beide zijn internationaal geaccepteerd als bewijs van herkomst uit duurzaam bos. Dat maakt duurzaam hout gemakkelijk inzetbaar, ook in de GWW.


PEFC helpt u graag bij het stimuleren van duurzaam bosbeheer en het gebruik van duurzaam hout. Bijvoorbeeld door een 8 stappenplan ter voorbereiding op het behalen van een handelsketencertifi caat. Of door u te adviseren bij de implementatie van een duurzaam inkoopbeleid ter bevordering van duurzaam bosbeheer.


Tot slot: Bent u niet bekend met duurzaam bosbeheer en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan uw persoonlijke exemplaar aan van een uniek notitieboekje voor al uw duurzame aantekeningen in 2014. Stuur hiervoor uw contactgegevens aan info@pefcnederland.nl onder vermelding van ‘OTAR Marktwijzer’. De oplage is beperkt, dus wees er snel bij.


PEFC Nederland Postbus 186 3990 DD Houten T 030 - 693 0040 54 OTAR MarktWijzer 2014


www.pefcnederland.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72