This page contains a Flash digital edition of a book.
Mourik, Sterk in ontwikkeling


Design & Construct op een beheerste wijze is de nieuwe manier van werken. Mourik is betrokken bij innovatieve contracten van Rijkswater- staat en provincies. Daar- in zijn we een partner die waarde toevoegt in het hele proces, van ontwerp tot uit- voering én onderhoud. Met een veelheid aan activitei- ten, het modernste materieel en gemotiveerde medewer- kers geven we invulling aan de bedrijfsfi losofi e dat onze opdrachtgevers altijd kunnen rekenen op de best mogelij- ke service. Zo werken we aan duurzame relaties.


Door middel van BIM, Systems Engineering en systeemgerichte contractbeheersing is de opdrachtgever bij Design & Construct projecten in staat de totstandkomingprocessen van de diverse onderdelen te monitoren en daarmee zichzelf ervan te verzekeren dat hetgeen geleverd wordt, voldoet aan de verwachtingen, gestelde eisen en kwaliteit.


Sterk in Onderhoud Onderhoud van droge en natte infrastructuur is multidisciplinair en moet worden uitge- voerd terwijl wegen en vaarwegen zoveel mogelijk in gebruik blijven. Prioriteit hierbij is minimale verkeershinder voor de (vaar)weggebruiker en te allen tijde maximale veiligheid.


Mourik heeft de meeste disciplines die hiervoor nodig zijn in huis: • Engineering • Wegenbouw en Verkeersmaatregelen • Betonreparaties en scheuroverbruggen- de systemen


• Staal- en betonconserveringen • Staalconstructies en Werktuigbouw • Installatietechniek


Hierdoor zijn we uw innovatieve partner voor:


• Aanleg en onderhoud van wegen • Onderhoud van kunstwerken • Onderhoud van sluis- en stuwcomplexen


Sterk in Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid


Mourik is een dynamisch bedrijf dat het vizier nadrukkelijk richt op de toekomst.


Mourik Infra T 0184 - 66 72 00 E: mga@mourik.com Twitter: @MourikHolding


OTAR MarktWijzer 2014 www.mourik.com


OTAR MarktWijzer 2014 51


Onze dienstverlening is door de jaren heen gegroeid tot een totaalpakket van werk- zaamheden voor industrie en overheid. Mourik hecht aan samenwerking. Onze mensen werken mét onze opdrachtgevers aan oplossingen voor alle mogelijke situa- ties. Flexibel, deskundig en met technisch hoogwaardig materieel dat we in veel ge- vallen ook nog zelf ontwikkelen. Mourik is een organisatie die continu in beweging is maar bovenal zichzelf blijft: een degelijk gefi nancierd familiebedrijf, waarin de mens centraal staat en zich optimaal kan ont- plooien en met aandacht voor het milieu.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72