This page contains a Flash digital edition of a book.
Brimos Wegbebakening & Verkeersgeleiding


Brimos, een HR Groep onderneming, biedt een to- taalpakket aan op het ge- bied van verkeersveiligheid, straatbeeld, (hoofd) beweg- wijzering en


diensten. Brimos heeft een breed portfolio aan


dynamische bebakening en is sterk gericht op innovatieve producten.


2-FIG - Automatisch verkeersklapbord Iedereen kent het probleem, waar en wanneer mag je nu hoe hard rijden? Na de invoe- ring van de nieuwe maximumsnelheid, 130 kilometer per uur, op een aantal Nederlandse snelwegen is er veel verwarring ontstaan. De meeste klachten gaan over: onduidelijkheid van de onderborden en de vele snelheidswisselingen. Wat leidt tot onduidelijke situaties en onrustig rijgedrag.


Brimos heeft de oplossing! Met ons automatische verkeersklapbord maken we alles in één klap duidelijk!


Vele toepassingsmogelijkheden! Denk aan verboden in te halen voor vrachtwagens van X tot Y uur. Maar ook bij wegwerkzaamheden. Een grote ergernis bij wegwerkzaamhe- den is het “onzichtbaar werken”. Met het automatische verkeersklapbord kan de maxi- mumsnelheid aangepast worden. Wegwerk stil, harder rijden! Dit verhoogd niet alleen de veiligheid van de weggebruiker maar ook de veiligheid van de wegwerkers.


Tijdelijke Rijstrook Signalering (TRS) Om de veiligheid van wegwerkers en weg- gebruikers te verhogen kan er tijdens weg- werkzaamheden gebruik gemaakt worden van een zogenaamde Tijdelijke Rijstrook Signalering (TRS). De TRS zorgt voor een effi ciënte en veilige doorstroming van het verkeer bij wegwerkzaamheden en wordt geplaatst voor lange/middellange werk- zaamheden. Het TRS-systeem van Brimos is het eerste systeem in Nederland welke voldoet aan de nieuwste Rijkswaterstaat specifi caties voor Tijdelijke en Mobiele Sig- naleringsystemen.


Met een ligger van bijna 14 meter kan de TRS in elke verkeerssituatie toegepast worden, van plaatsing tot in de berm, ach- ter de vangrail tot plaatsing op het wegdek als onderdeel van een barrier. De TRS kan uitgevoerd worden met 1, 2 of 3 signaal- gevers.


Brimos 3e Industrieweg 10 8051 CL HATTEM


T 038 - 444 23 33


OTAR MarktWijzer 2014 www.brimos.nl


OTAR MarktWijzer 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72