This page contains a Flash digital edition of a book.
al vervoer’


De havens spelen een belangrijke rol in Nederland als het gaat om econo- mische activiteiten en het is belangrijk onszelf daarin te blijven onderscheiden en ontwikkelen.”


“Het goederenvervoer heeft uiteraard ook last van de crisis, maar wij zien dat ook deze sector zich langzaam herstelt. Nederland moet juist ook nu blijven in- vesteren in het verbeteren van de infra- structuur, zodat de sector - wanneer de economie volledig is hersteld - optimaal gebruik kan maken van de verschillende vormen van mobiliteit in Nederland.”


“Wat betreft het spoorverkeer kan ik zeggen dat wij over het algemeen tevre- den zijn. Ook wanneer het over de staat van het spoor gaat. Wij denken wel dat het heel goed zou zijn als de Betuwe-


route zo snel mogelijk volledig in ge- bruik kan worden genomen, zodat het goederen- en personenvervoer zo min mogelijk door elkaar heen spoort. Wij denken dat het vervoer over het spoor op die manier een stuk interessanter wordt. En uiteraard moeten we blijven investeren in beheer, onderhoud en vei- ligheid van het spoor. Voor wat betreft die veiligheid zijn investeringen in het Europese beveiligingssysteem ERTMS van belang.”


“Nederland heeft een enorme kennis als het gaat om het snel en effi ciënt transporteren van goederen. Hierin on- derscheidt ons land zich echt van an- dere landen. Daarnaast is onze techno- logie ook zeer ver gevorderd. Zo blijven wij een voorbeeld voor andere landen, ook op het gebied van duurzaamheid.”


“Het is heel erg belangrijk dat bedrijven in de vervoerssector en overheid nauw met elkaar blijven samenwerken. Hier- bij dient veel aandacht uit te gaan naar ontwikkelingen in technologie en duur- zaamheid. Als wij willen dat Nederland een sterk handelsland blijft, moeten par- tijen in de verschillende vervoersbran- ches ook goed onderling samenwerken. In die zin juichen we dan ook de fusie van de verschillende belangenvertegen- woordigers in de binnenvaart toe, in de organisatie Binnenvaart Logistiek Ne- derland. De sector kan zodoende een vuist maken naar de politiek.”


REAGEREN? Mail naar info@otar.nl


Alles over betonmortel op www.vobn.nl


www.vobn.nl is vernieuwd! De website over beton, betontechnologie, betonbouw (bekisting en uitvoering) en het keurmerk beton bewust is nu nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geworden.


We zetten graag de belangrijkste veranderingen voor je op een rij:


■ Bezoeker centraal ■ Eenvoudige zoekmachine ■ Heldere informatiestructuur ■ Responsive design ■ Veel foto’s en gratis downloads


Het vinden van informatie over beton, beton storten en duurzaam bouwen met beton is vanaf nu dus nog makkelijker geworden. Nieuwsgierig? Kijk op www.vobn.nl.


VOBN Postbus 383 3900 AJ Veenendaal t 0318 55 74 74


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72