This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Maxime Verhagen


De bouw is niet innovatief?


Ik heb vaak te horen gekregen dat de bouw niet innovatief is. De afgelopen periode maakte ik kennis met de diverse onderdelen van de bouw- en infrasector en werd daarbij blij verrast.


Op de bouwplaats worden dagelijks tal van oplossingen bedacht. Niet door Willie Wortels, wel door mensen met beide voeten op de aarde. Of het asfalt. Tijdens de bouw loop je telkens tegen onverwachte situaties aan. En dat is ook de charme van het bouwen.


De ‘bouw’ is natuurlijk veel meer dan alleen het stapelen van stenen tot je een huis hebt en infrastructuur is meer dan alleen de verwerking van asfalt. Ik heb al veel initiatie- ven gezien die inspelen op veranderde maatschappelijke vragen. Ik noem duurzaamheid, waar mooie termen voor zijn bedacht zoals Cradle to cradle of circulaire economie.


Bouw- en infrabedrijven doen het in meer of mindere mate en noemen het gewoon hergebruik of een gesloten kringloop, maar het zit inmiddels meer en meer in de genen van de wegenbouwers.


Een andere is de energiebesparing bij de productie. De afgelopen jaren heeft de asfaltbranche zich keurig gehouden aan de afspraken. Maar is daarnaast ook verder gegaan, bijvoorbeeld met de ontwik- keling van laag temperatuurasfalt. Of denk aan Dubocalc, het programma dat objectief de duurzaam- heidseffecten van verschillende oplossingen doorberekend. Dit programma, met daaraan de database van invoergegevens, is een potentieel exportproduct.


Het komt het in de bouw en infra vaak neer op het gebruiken van je gezonde verstand. Met no nonsens een verstandig ontwerp maken en dat goed uitvoeren en beheren. De bouw- en infra zijn innovatieve sectoren, die niet terugdeinzen om te experimenteren met moderne technieken en materialen. We ver- geten het alleen te vertellen en opdrachtgevers vergeten er nog wel eens naar te vragen… Als de op- drachtgever ons de ruimte geeft om ook verder te kijken dan proven technology dan zal er ook meer innovatie worden toegepast.


Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.9 - 2013 OTAR O Nr.9 - 2013 TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72