This page contains a Flash digital edition of a book.
Schadebeelden Vermoeiingscheuren (craquelé) Refl ectiescheuren Temperatuurscheuren Verbredingscheuren Uiteendrijven Spoor- en ribbelvorming


asfaltwapening glas helder, sterk en milieuvriendelijk


Bitutex® xxx


Oude wegen zijn niet bere- kent op het hedendaagse verkeersaanbod. Dit is dan ook de reden dat verhar- dingsconstructies over het algemeen niet meer vol- doen. Er ontwikkelen zich steeds grotere spanningen in het asfalt die resulteren in een snellere en vroeg- tijdige vermoeiing van de bitumen. Deze vermoeiing gecombineerd met scheur- vorming en binnendrin- gend vocht leiden tot een sterk afnemende kwaliteit van de asfaltconstructie. Toenemend verkeer en hogere aslasten vragen om effectieve en betaalbare oplossingen voor het aan- leggen en onderhouden van (snel)wegen, startba- nen, taxibanen, platforms en containerterminals.


Dé oplossing voor alle voorkomende situaties is het toepassen van Bitutex® pening. Bitutex®


honderd jaar ervaring in geotextiel technologie en wereldwijd actief. Bitutex®


van een CE-certifi caat. Voordelen Bitutex®


• • • •


asfaltwapening: verlaging onderhoudskosten


geschikt voor alle asfaltsamenstellingen vermindert spoor- en ribbelvorming voorkomt refl ectiescheuren


• eenvoudig en snel aan te brengen • aan te brengen op een gefreesd oppervlak


• •


hoogste kwaliteit glasvezel met beschermende SBR coating


100% milieuvriendelijke grondstoffen in glasvezel


Bitutex® asfaltwapening kan handmatig of


machinaal worden aangebracht. Naast Bitutex®


asfaltwapening is Citeko


civiele techniek ook specialist in geotech- niek met gekunststoffen zoals:


Gewapende membraan – zelfklevende en scheuroverbruggende membraan voor as- faltwegen. De ingebedde glasvezelwape- ning verhindert scheurdoorgroei vanuit de ondergrond in het asfalt.


CITEKO BV T 038 – 4290424 E info@citeko.com www.citeko.com OTAR MarktWijzer 2014 OTAR MarktWijzer 2014 41 asfaltwa- asfaltwapening is een product van Synteen & Luckenhaus GmbH, ruim asfaltwapening wordt onder strenge kwaliteitseisen geproduceerd en is voorzien


Geogrid - voor het wapenen van onge- bonden funderingen op slappe onder- grond, het voorkomen van differentiële zettingen, paalmatrassen, bouwen van steile grondkerende constructies met en zonder bovenbelasting, Non woven - als bescherming, scheiden van grondlagen en waterbouwkundige toepassingen als oever- en kustverdedi- ging en bescherming betonconstructies tegen schade door stromingen. Ecologische grondkering - systemen voor het bouwen van fl exibele grondkerin- gen met een natuurlijke begroeiing. Voorkomen erosie - producten ter voor- koming van gronderosie o.a. gemaakt van organische grondstoffen als voedingsbo- dem voor alle soorten vegetaties.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72