This page contains a Flash digital edition of a book.
Gestructureerde aanpak duurzaamheid betonmortelbranche


Branchemeetlat toont positieve resultaten


Twee jaar geleden ontvingen de eerste betonmortelfabrikanten het keurmerk Beton Be- wust. Om het keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven voldoen aan eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. De elementen van het Beton Bewust-keurmerk zijn afkomstig van de branchemeetlat, die is afgeleid van de duurzaamheidsverklaring die eind 2011 door de leden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) werd vastgesteld. Recent zijn de leden weer langs deze meetlat gelegd. Wat hebben twee jaar Beton Bewust gebracht? Welke ambities zijn gerealiseerd en aan welke wordt nog gewerkt? Zijn er nieuwe ambities voor de toekomst?


H 28


et begrip duurzaamheid is volop in beweging. Bouw- concepten, relaties tussen bouwpartijen en sociaal- economische factoren voor de bouw zijn aan veran- dering onderhevig. Wie mee wil in deze ontwikkelingen - of beter nog: wie voorop wil lopen - zal een actieve betrokken- heid moeten tonen. De voorwaarden waaraan een keurmerk- houder moet voldoen, zijn daarom dynamisch. Dat wil zeggen dat de inhoud en eisen voortdurend tegen het licht worden gehouden en waar nodig worden aangescherpt. De branche- meetlat ontwikkelt zich op die manier voortdurend. De bran- che houdt daarmee de vinger aan de pols van de laatste ont-


Nr.9 - 2013 OTAR


wikkelingen, terwijl stakeholders en leden continu worden uitgedaagd om de lat hoger te leggen.


Het keurmerk Beton Bewust geeft zekerheid voor de afnemers van betonmortel. Zij weten zich verzekerd van een partner die een duurzame productie garandeert, die meedenkt, adviseert en zo een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten. Dat blijkt uit de resultaten die na twee jaren Beton Bewust keurmerk kunnen worden opge- tekend. Belangrijk is in ieder geval de wetenschap dat gedu- rende de eerste twee jaren sprake is geweest van een leerpro-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72