This page contains a Flash digital edition of a book.
een succes en geslaagd. Daarom is het verbazingwekkend dat dit experiment nog geen vervolg bij Rijkswaterstaat heeft gekregen.” Een concrete succes- story binnen de alliantie van de A2 Hoog- gelegen is de verplaatsing van gemaal De Aanvoerder. Het gemaal in de Leid- sche Rijn, dat nodig is ten behoeve van de zoetwatervoorziening van West-Ne- derland in droge tijden, stond in de weg van het tracé van de aansluiting op de Leidsche Rijn Tunnel. De Bruijne: “Zon- der alliantie zou dat echt een punt zijn geworden. Dan kijken alle partijen vaak afwachtend naar elkaar voor de oplos- sing van het probleem.” Bloemsma: “Als aannemer hebben we uiteindelijk voor-


gesteld om het gemaal te verplaatsen, op voorwaarde dat de andere partijen - Rijkswaterstaat en het Hoogheemraad- schap van Rijnland - zouden bijdragen. Dat lukte door de directe benadering van de alliantie waarbij belangen concreet werden gemaakt en er lef is in getoond door alle partijen. Binnen twee maanden was het geregeld en was er volgens de direct betrokkenen sprake van een win- winsituatie. Misschien ligt daar wel de re- den dat er nog geen vervolg aan gegeven is; Win-win is namelijk niet sexy! In deze tijd waarin debatten behoren te leiden tot verdeeldheid en winnaars en verliezers past wellicht geen alliantie met dialogen en zonder verliezers.”


Theo Bloemsma Vanuit een ander perspectief


Iemand die niets met allianties in de GWW te maken heeft, maar wel regelma- tig in die vorm werkt, is Rob Houben, directeur bij Vanderlande Industries te Veghel. Het bedrijf levert geautomatiseerde material-handlingoplossingen voor magazijnen, postsorteercentra en bagageafhandeling. “We werken regelmatig met partnershipagreements. Afhankelijk van de omvang en complexiteit is het in een aantal gevallen aan te bevelen om een andere werkwijze dan de klassie- ke toe te passen. Ik vind een alliantie vooral geschikt voor projecten met een fl inke complexiteit. Als bijvoorbeeld de behoefte van de klant vrij lastig is sa- men te vatten in een tenderspecifi catie.”


Als voorbeeld noemt Houben de ontwikkeling van een terminal op luchthaven Heathrow. Een project van circa 4 miljard pond waarbinnen ook een baga- gesysteem werd gebouwd. “Dan moet van nul af aan een project ontwikkeld worden binnen tijd en budget. Je hebt het dan over grote complexe systemen, die naadloos op elkaar aan moeten sluiten. Dat kan zo complex worden, dat het voor de klant interessant is om het op een andere manier aan te beste- den.” Houben ziet zeker parallellen met de GWW-sector. “Als het gaat om 3 kilometer wegdek dan kan het over het algemeen redelijk standaard opgelost kan worden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het omleggen van het kanaal bij ’s-Hertogenbosch waarbij je te maken hebt met tunnels, omleggingen en dergelijke kan een alliantie zinvol zijn. In een alliantie ga je het samen oplossen door co-engineering. Je bedenkt samen vooraf creatieve oplossingen en komt dan soms tot een betere besteding van het budget.”


Volgens Houben is het essentieel dat er een duidelijke rolverdeling is met har- de deadlines. “Iedereen denkt dat het ouwe-jongens krentenbrood is, maar het tegenovergestelde is waar. Je maakt hele heldere afspraken.” Ook vertrouwen is voor hem een belangrijk punt. “Je moet als opdrachtgever het vertrouwen hebben met de juiste opdrachtnemer aan tafel te zitten. Het is voor de leve- rancier belangrijk een goede counterpartner te zijn. Je moet het samen voor elkaar krijgen.”


Mochten er marktpartijen zijn die nog twijfelen, dan weet Houben hen snel te enthousiasmeren: “Wij werken sinds de jaren ‘90 op deze manier en we heb- ben altijd goed resultaat. Dat telt. Het leidt ook tot vervolgopdrachten: alle klanten komen terug!”


Rob Houben 10 Nr.9 - 2013 OTAR


Arnoud de Bruijne


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72