This page contains a Flash digital edition of a book.
Holland Scherm Vakmensen in Geluidsschermen Holland Scherm is


specialist op het gebied van geluidsschermen. Door haar jarenlange ervaring heeft Holland Scherm zich ontwikkeld tot een


partij die totaaloplossingen biedt op het gebied van geluidhinder. Holland Scherm adviseert, ontwerpt, bouwt en onderhoudt alle denkbare typen geluidsschermen.


Holland Scherm is onderdeel van VolkerWessels en is hierdoor in staat integrale oplossingen te bieden aan klanten op elk niveau. De kernactiviteit van oudsher, geluidsschermen bouwen, is steeds meer verschoven richting compleet projectmanage- ment. Holland Scherm verzorgt desgewenst de complete afstemming met stakeholders, projectcommunicatie, verkeersmanagement en alle andere activiteiten die er voor nodig zijn een project tot een succes te maken.


De kracht van Holland Scherm zit in haar mensen. Zij hebben alle technische know- how in huis en middelen beschikbaar, om elke klus te klaren. Met haar allround vak- mensen is Holland Scherm in staat alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voe- ren. Van fundering tot montage wordt zo het beste resultaat bereikt. Er wordt con- tinu gezocht naar optimalisaties en verbe- teringen, in samenwerking met leveranciers worden producten verbeterd. Dit leidt bij- voorbeeld tot voorzieningen in producten die een veiligere montage mogelijk maken, transportbewegingen verminderen en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal redu- ceert. Duurzaamheid, veiligheid en innova- tie versterken elkaar en zijn kernwoorden in de bedrijfsvoering.


Solar Geluidsschermen


Holland Scherm innoveert. Door het bun- delen van de krachten van VolkerWessels bedrijven, Holland Scherm en VolkerWes- sels Telecom met Utec Composites is het nu ook mogelijk standaard PV (Photo Vol- taic) elementen te integreren in geluids- schermen. Dit noemen we de ‘Solar Ge- luidsschermen’. Geluidsschermen hebben vaak grote oppervlaktes die effectief in- gezet kunnen worden om zonder CO2


-uit-


stoot elektriciteit op te wekken. Het Solar Geluidsscherm is een duurzaam alterna- tief voor traditionele geluidsschermen. De prestaties op het gebied van geluidwering zijn hetzelfde en er wordt een functie aan toegevoegd: duurzame energieopwekking.


kademuren. Holland Scherm is als zuste Holland Scherm Holland Scherm bv Postbus 11058 3004 EB Rotterdam 48 OTAR MarktWijzer 2014 T 010-2083320 www.hollandscherm.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72