This page contains a Flash digital edition of a book.
Takke LSBV Brugdekken Langere levensduur beweegbare bruggen.


Veel stalen bruggen uit de ja- ren 70 naderen het einde van hun levensduur. Een belang- rijke oorzaak is het ontstaan van vermoeiingsscheuren in orthtrope rijdekken.


Vaste bruggen kunnen ver- sterkt worden met Hoge Sterkte Beton. Dit wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd op een aantal grote stalen bruggen in het Nederlandse hoofdwegennet. Een voor- beeld hiervan is de brug over de Waal in de A50 bij Ewijk.


Beweegbare bruggen Op beweegbare bruggen kan geen Hoge Sterkte Beton aangebracht worden vanwege het gewicht en het hoogteverschil wat ontstaat door het aanbrengen van HSB. Tot voor enige jaren betekende dit dat deze bruggen vervangen moesten worden. Dit kan grote consequenties hebben omdat dan vaak ook het bewegingswerk en eventueel de onder- bouw van de brug vervangen moeten worden.


Na jaren van ontwerpen en testen is in 2009 voor het eerst een rijdek van een be- weegbare brug in de A6 bij Joure versterkt door middel van het verlijmen van een sta- len plaat. In opdracht van Rijkswaterstaat is de versterking een jaar lang gemonitord door TU Delft. Na beoordeling door TNO is deze versterkingsmethode nog drie keer toegepast in Friesland en Groningen.


Levensduurverlenging


In oktober van dit jaar zijn in opdracht van Provincie Zuid-Holland twee beweegbare bruggen van de Hartelbrug (overspanning van respectievelijk 18 en 28 meter) ver- sterkt door middel van een verlijmde stalen plaat (zie foto). De versterking is ontworpen op een levensduur van 40 jaar.


Duurzaam Een groot voordeel van het versterken van bestaande bruggen is dat dit vaak kan zonder aanpassingen aan het bewegings-


Takke LSBV Brugdekken VOF Keulschevaart 7 3621 MX Breukelen www.lightweight-structures.com


T 0346 – 261 900


OTAR MarktWijzer 2014 www.takke.eu


OTAR MarktWijzer 2014 61


werk en de onderbouw van de beweeg- bare brug. En als een brug verder nog aan de gebruikseisen voldoet is het vanuit het oogpunt van duurzaamheid voordelig om beweegbare bruggen een substantieel lan- gere levensduur te geven.


Takke LSBV Brugdekken VOF is een sa- menwerkingsverband van TAKKE Breuke- len B.V. en LightweightStructures B.V.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72